Nová iniciativa Clean Hydrogen Partnership a souhrn 750 vodíkových projektů, i to bylo součástí Evropského vodíkového týdne

Nová iniciativa Clean Hydrogen Partnership a souhrn 750 vodíkových projektů, i to bylo součástí Evropského vodíkového týdne

V týdnu od 29. listopadu do 3. prosince se konal tzv. Evropský vodíkový týden (European Hydrogen Week). Událost byla organizována Evropskou komisí a Společným podnikem pro palivové články a vodík (Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking – FCH JU). V rámci vodíkového týdne došlo k odhalení nástupce FCH JU, nově se iniciativa bude jmenovat Partnerství pro čistý vodík (Clean Hydrogen Partnership nebo Clean Hydrogen Joint Undertaking) a bude v následujícím víceletém finančním rámci oplývat podporu v hodnotě až 2 miliard eur. Evropská aliance pro čistý vodík (European Clean Hydrogen Alliance) také na akci odhalila 750 vodíkových projektů z celé Evropy.

Partnerství pro čistý vodík navazuje na předešlý Společný podnik pro palivové články a vodík. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen ve svém úvodním proslovu nastínila nový směr, kterým se partnerství vydá. Cílem je přivést inovativní technologie z laboratoří do továren a dál mezi zákazníky. Komise cílí na cenu 1,8 eur za 1 kg čistého vodíku. Nové partnerství veřejného a soukromého sektoru ve svých dokumentech zmiňuje cenu výroby čistého vodíku mezi 1,5 – 3 eur za 1 kg a také snížení ceny distribuce vodíku pod méně jak 1 euro za 1 kg. Partnerství nově získá až 1 miliardu eur z unijního programu Horizon Europe a 1 miliardu eur od průmyslových partnerů, mezi nimiž jsou společnosti jako Airbus, BMW, BP, Iberdrola a dalších 315 společností.

Změna názvu iniciativy navazuje na nové priority, které se ve vztahu k vodíku diskutují. Původní společný podnik byl více zaměřen na mobilní aplikace a palivové články. Partnerství pro čistý vodík cílí více na dekarbonizaci těžkých sektorů, jakými je ocelářství, chemický sektor, nebo vysokoteplotní teplo. Záměrem je snížit cenu, zlepšit spolehlivost a navýšit výrobu čistých vodíkových řešení. Přesto ale EU nad vodíkovou mobilitou neláme hůl. Ostatně i ta bude podpořena prostřednictvím několika legislativních návrhů, jakými je třeba nově Nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, kde se počítá na sítích TEN-T každých 150 km s vodíkovou plnicí stanici na 350 a 700 barů a každých 400 km se stanicí umožňující tankovat kapalný vodík. Vodík se postupně stává prioritou zejména pro nákladní, lodní a leteckou dopravu.

Evropská aliance pro čistý vodík (ECH2A) oznámila na Evropském vodíkovém týdnu souhrnný list 750 projektů z celé Evropy. Projekty se zaměřují od výroby čistého vodíku až po využití vodíku v průmyslu, mobilitě, energetice, nebo budovách. Cílem představení vodíkových projektů je získat pro ně dostatečnou viditelnost pro potenciální investory. ECH2A tvrdí, že celá řada projektů by měla začít fungovat do roku 2025. Kompletní seznam projektů včetně možnosti jejich stažení naleznete v odkazu níže.

 

 

Pro více informací:

https://www.euractiv.com/section/energy/news/e2-billion-clean-hydrogen-partnership-another-move-away-from-hydrogen-cars/

https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/industrial-alliances/european-clean-hydrogen-alliance/project-pipeline_en

https://ec.europa.eu/info/news/hydrogen-europes-industry-rolling-out-hydrogen-projects-massive-scale-2021-nov-30_cs

https://european-hydrogen-week-2021.b2match.io