Norské a německé společnosti se dohodly na vybudování vodíkového plynovodu do roku 2030

Norské a německé společnosti se dohodly na vybudování vodíkového plynovodu do roku 2030

Společnost Equinor, která je většinově vlastněná Norskem, se dohodla s německou společností RWE na výstavbě plynovodu s přepravní kapacitou 2 GW do roku 2030. Plánem je navýšit přepravní kapacitu na 10 GW do roku 2038. Společnosti budou zároveň spolupracovat na výstavbě plynové elektrárny schopné spalovat vodík o výkonu až 3 GW k stabilizaci elektrizační soustavy a přípravě projektu offshore větrných elektráren pro výrobu obnovitelného vodíku v Norsku. Equinor nejprve plánuje využít nízkouhlíkový vodík a postupně jej nahrazovat vodíkem obnovitelným. 

Součástí prohlášení je i závazek k vypracování studie proveditelnosti ohledně plynovodu mezi Norskem a Německem, která by měla být k dispozici na jaře tohoto roku. Norsko je jednou zemí s nejmenšími úniky metanu při těžbě na světě, i z toho důvodu bude výroba nízkouhlíkového vodíku reálně znamenat snížení emisí skleníkových plynů. Společnost Equinor tvrdí, že zachytí až 95 % veškerých emisí CO2 při výrobě vodíku pomocí parního reformování zemního plynu a uloží jej do geologického ložiska pod mořem.

Elektrárna na zemní plyn, která bude postavena v Německu, bude nejprve využívat ze 100 % norský zemní plyn. Ten ale bude postupně nahrazován nízkouhlíkovým a obnovitelným vodíkem. 

Odkaz: https://www.hydrogeninsight.com/policy/norway-and-germany-announce-plan-to-build-hydrogen-pipeline-between-the-two-countries-by-2030/2-1-1383658