Nízkouhlíkový vodík by měl být postaven na stejnou úroveň jako obnovitelný vodík

Nízkouhlíkový vodík by měl být postaven na stejnou úroveň jako obnovitelný vodík

Unijní legislativa dlouhodobě podporuje zejména obnovitelný vodík, který je vyráběn primárně elektrolýzou vody za použití obnovitelných zdrojů energie. Vývoj na unijní úrovni ale nasvědčuje tomu, že by i nízkouhlíkový vodík měl být do budoucna více podpořen. Francie a Německo se v minulém týdnu dohodly na uznání vzájemné technologické neutrality v oblasti výroby vodíku. Podle nových informací by Německo nemělo Francii legislativně zamezovat rozvíjet výrobu vodíku z jaderné elektřiny, případně dalších nízkouhlíkových zdrojů. Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) dlouhodobě prosazuje technologicky neutrální přístup, podobně jako Česká republika. České předsednictví v reakci na tento vývoj navrhlo do dekarbonizačního balíčku pro trh s plyny zavést možnost používat nízkouhlíkový vodík k plnění cílů směrnice o obnovitelných zdrojích v průmyslu a dopravě. O návrhu se bude teprve hlasovat, ale minimálně Německo by nemělo nově stát této iniciativě v cestě.

HYTEP se dnes zároveň připojil k otevřenému dopisu, který je organizovaný francouzskou vodíkovou asociací France Hydrogen. Dopis je adresován unijním institucím, a nabádá je, aby podpořili možnost využívat i nízkouhlíkový vodík k plnění cílů směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Společně s tím je obsahem dopisu požadavek na vymezení definice nízkouhlíkového vodíku pouze na základě emisního faktoru, tedy požadavku na menší emise než 3kg CO2 na 1kg vodíku. Hlavním argumentem je technologická neutralita pramenící z odlišných geografických a environmentálních reálií mezi samotnými státy Evropské unie.

Věříme, že se českému předsednictví podaří návrh dotáhnout do úspěšného konce, a že z návrhu budou profitovat nejen naše členské společnosti, ale i vodíkový sektor celkově.

Dopis naleznete na tomto odkazu

 Otevřený dopis