Návštěva zástupců EU u člena platformy

Carla Palmieri z Oddělení strategických záležitostí při Evropské radě pro výzkum spolu s přibližně stovkou novinářů navštívila VŠCHT. Mimo jiné navštívila také Ústav anorganické technologie Fakulty chemické technologie. Výzkumné aktivity vedené prof. Karlem Bouzkem se svým zaměřením orientují především na otázky v přímém vztahu k ochraně životního prostředí a využití vodíkových technologií jako budoucího zdroje energie.