Londýn má první veřejnou vodíkovou čerpací stanici

Londýn má první veřejnou vodíkovou čerpací stanici

Vodík je jedno z možných ekologických paliv budoucnosti, které by mohlo nahradit ropu. Bez infrastruktury však jde o začarovaný kruh – nejsou automobily na vodík, chybí infrastruktura čerpacích stanic.

Jediná vodíková čerpací stanice v Česku se nachází v Neratovicích a je využívána pro autobusy městské dopravy. Na tuzemském trhu se nenabízí ani jeden automobil s pohonem na vodík.

Tankování nádrže vodíkového automobilu je časově stejně náročné jako u osobních automobilů – zhruba 4 – 5 minut. Vodík se vyrábí zejména ze zemního plynu, lze jej však získat také elektrolýzou vody za pomoci elektrické energie z obnovitelných zdrojů (sluneční, větrné nebo vodní elektrárny).

Německo má celkem 15 veřejných vodíkových stanic, Dánsko dvě a Island jednu. Ve Velké Británii by koncem roku 2017 měl fungovat tucet veřejných stanic pro tankování vodíku.

Zdroj: Novinky.cz (http://www.novinky.cz/auto/403713-londyn-ma-prvni-verejnou-vodikovou-cerpaci-stanici.html)

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union