Komunikace bezpečnostních a záchranných složek v Braniborsku zajištěna díky palivovým článkům

Komunikace bezpečnostních a záchranných složek v Braniborsku zajištěna díky palivovým článkůmNěmecká firma Heliocentris se spojila s poskytovatelem síťových produktů, systémů a údržby operační a bezpečnostní komunikace telent GmbH ve snaze zajistit maximální stabilitu a provozuschopnost radiového spojení mezi bezpečnostními a záchrannými složkami ve spolkové zemi Braniborsko. Jedná se zejména o případy výjimečných stavů, nebo přírodních katastrof, kdy hrozí rozsáhlé výpadky v dodávkách elektrické energie. Za účelem udržení možnosti základní komunikace mezi jednotlivými složkami byly do současnosti využívány dieselové generátory, které dokázaly po dlouho dobu dodávat elektrickou energii pro klíčové prvky infrastruktury. Palivové články se však v poslední době stávají vážným konkurentem těmto tradičním záložním zdrojům elektrické energie, kdy těží zejména z nižších provozních nákladů a nižšího dopadu na životní prostředí. Systém, který tvoří záložní zdroj energie se skládá z palivového článku a zásobníku na vodík. Oba prvky jsou integrovány do jednoho přepravního kontejneru, což umožňuje snadné zapojení a zároveň vyžaduje jen minimální údržbu. Záložní zdroj elektrické energie je také možné ovládat vzdáleně a průběžně monitorovat jeho výkon a stav.

Zdroje:

TETRA

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union