Joint Technology Initiative

Komise vytyčila další cestu pro Společnou technologickou iniciativu (JTI) Vodík a palivové články (H&FC)

Evropské komise oznámila 10.října 2007 přijetí návrhu na zřízení JTI H&FC. Komise věří, že toto již její páté navržené partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem urychlí komerční náběh vodíkových technologií mezi lety 2010 a 2020. V následujících 6 letech vloží Komise do iniciativy 470 mil. Euro a stejnou částkou přispějí i soukromé subjekty. Japonsko a USA již své odpovídající programy vodíkových technologií mají stejně jako veřejno-soukromé partnerství investorů. Veškeré aktivity spojené s vodíkem budou z pracovních programů Energetika a Doprava v 7. rámcovém programu přesunuty do pracovního programu JTI H&FC. Největší problém blízké budoucnosti představuje otázka ceny a životnosti vodíkových článků, nalezení zdrojů energie pro efektivní výrobu vodíku bez emisí skleníkových plynů a s ní spojená logistika.

plný text naleznete na webu HFP, The Fuel Cells and Hydrogen Joint Technology Initiative

Převzato: CZELO - Monitoring evropské vědy a výzkumu