IRENA - jak podpořit rozvoj vodíku?

IRENA - jak podpořit rozvoj vodíku?

Mezinárodní agentura IRENA zpracovala a zveřejnila zprávu, která se věnuje otázce budoucího rozvoje vodíku, jeho nákladům a bariérám, které je potřeba odstranit a tím stimulovat rozvoj vodíkového hospodářství.


Více informací naleznete:

https://www.irena.org/DigitalArticles/2021/Jan/Hydrogen

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union