HORIZONT 2020 vyhlásila výzvy pro rok 2016

Horizont2020 330

V souladu se strategií Unie pro mezinárodní spolupráci na výzkumu a inovacích je Horizont 2020 otevřený pro výzkumné pracovníky z celého světa. S rostoucím objemem výzkumu a inovací probíhajících v mezinárodních partnerských zemích je klíčové, aby měla Evropa kontakt s nejlepšími výzkumnými pracovníky a výzkumnými středisky po celém světě, což jednak zajišťuje zdroje nových nápadů a odborných znalostí, jednak evropským výzkumným pracovníkům umožňuje globálně spolupracovat s těmi nejlepšími v oboru. Evropským výzkumným pracovníkům umožňuje globálně spolupracovat s těmi nejlepšími v oboru

Brožura HORIZONT 2020 - stručně o programu se kromě základní struktury programu H2020 věnuje i jeho obecným rysům, finančním pravidlům či otevřenému přístupu k věděckým informacím. V elektroni

cké podobě si můžete brožuru stáhnout zde, připadně objednat tištěnou formu, viz formulář zde.

 

Výzva KIC InnoEnergy pro inovativní návrhy 2016

eit logo

Znalostní a inovační společenství KIC InnoEnergy vyhlásilo dne 15. ledna 2016 výzvu pro inovativní návrhy (Call for Innovation Proposals, CIP 2016). Výzva zahrnuje obchodní nápady v oblasti udržitelných energií, prokázané záměry určené ke komercializaci a další doplňkové financování. Návrhy lze předkládat do 4. 4. 2016. 

V minulých výzvách již bylo finančně podpořeno na 70 projektů (více informací je zde). Návrhy lze předkládat po registraci zde. Návod pro předkladatele včetně podkladových dokumentů, termínů výzvy a kontaktů na experty KIC, které mohu být předkladatelům nápomocni, naleznete zde. Úspěšné návrhy budou oznámeny 31. 5. 2016.zahrnuje obchodní nápady v oblasti udržitelných energií, prokázané záměry určené ke komercializaci a další doplňkové financování. Návrhy lze předkládat do 4. 4. 2016.

  


Zdroj:

https://cip.kic-innoenergy.com/

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2016-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2016-1/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc

 

 

 

 

 

 

 

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union