HFP, 10.9.2008

Evropský parlament přijal předpisy nutné pro schvalování vodíkových vozidel a výzvy pro podporu vodíkové infrastruktury.

HFP, 10.9.2008: Evropský parlament se 3.září 2008 obrátil na Evropskou komisi s návrhem posílit vývoj vodíkových vozidel. Současně upozornil na nedostatečné opatření podporující budování sítě vodíkových čerpacích stanic v Evropě.

Vodíková vozidla se nemohou stát úspěšnou alternativou bez adekvátní sítě čerpacích stanic. Evropská komise by proto měla hledat vhodné nástroje k podpoře vytvoření této sítě čerpacích stanic na vodík jako podporu pro výzkumné projekty ze sedmého rámcového programu.

EC vítá podporu EP zjednodušit schvalovací procedury vodíkových vozidel. Znamená to krok kupředu ve vývoji a komercializaci ekologických a bezpečných vodíkových vozidel.

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union