Evropský parlament schválil záměr výrazně navýšit infrastrukturní cíle pro vodíkovou dopravu

Evropský parlament schválil záměr výrazně navýšit infrastrukturní cíle pro vodíkovou dopravu

19. října 2022 proběhlo hlasování na plenárním zasedání Evropského parlamentu k cílům nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Evropský parlament schválil své stanovisko, se kterým půjde k jednacímu stolu v rámci trialogů, tedy diskuzí s Evropskou komisí a Radou Evropské unie ohledně finální podoby nařízení. Parlament chce snížit maximální možnou vzdálenost mezi plnicími stanicemi na hlavních i globálních sítích TEN-T, a to na 100 km. Zároveň posunul časový harmonogram dosažení cíle, nově by měly být tyto plnicí stanice dostupné již na konci roku 2027. Technické a další parametry plnicích stanic Parlament ponechal bez větších změn. Jedná se o výrazně ambicióznější cíl, než na kterém se ve svém stanovisku dohodly členské státy EU.

Plnicí stanice každých 100 km na globálních a hlavních sítích TEN-T by si v Evropě vyžádalo postavit asi 1780 plnicích stanic, které by měly roční výdej asi 1 milion tun vodíku. Při jednoduchém přepočtu a předpokladu spotřeby 60 kg nákladního automobilu za jeden den by plnicí stanice byly schopné napájet až 59 000 nákladních automobilů ročně.

Členské státy se naproti tomu dohodly na snížení cíle z původně Komisí navrhovaných 150 km na 200 km a z TEN-T sítí vyškrtly sítě globální. Státy EU také nechtějí podpořit povinnost plnicích stanic vydávat alespoň 2 tuny vodíku denně.

O finální podobě nařízení se bude jednat v příštích týdnech. Lze očekávat, že výsledná podoba nařízení by měla být dohodnuta buďto za českého předsednictví, nebo v průběhu prvního pololetí 2023.

Pro více informací: https://hydrogeneurope.eu/another-big-day-for-european-hydrogen/

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union