Enfugen

ENFUGEN (Enlarging fuel cells and hydrogen research co-operation - Spolupráce při rozšiřování palivových článků a vodíkových technologií) je projekt financovaný Evropskou komisí v rámci Šestého rámcového programu.

Cílem projektu je podporovat účast v Evropské výzkumné oblasti (ERA) univerzit, výzkumných center a výzkumných pracovníků z nových členských států EU a kandidátských zemí, zejména se zaměřením na Polsko, Českou republiku a Slovensko.

Podpora se skládá z:

  • Umožnit zviditelnit schopnosti a výzkumné aktivity prováděných ve zmíněných zemích.
  • Upřednostnění informační výměny a spolupráce mezi R&D institucemi ve východní a střední Evropě a organizacemi z EU12, které mají větší kapacity a zkušenosti při využívání finančních podpor z rámcových programů.
  • - Vylepšení propojení výzkumné základny a podnikatelských schopností při přístupu ke zdrojům Evropské komise a implementování jejich znalosti v rozšířeném Evropském Inovačním trhu.

Pro výzkumné organizace z nových členských států a kandidátských zemí pracující v oblasti vodíkových technologií a palivových článků, které mají zájem přistoupit do Evropské výzkumné oblasti (ERA), nabízí zdarma ENFUGEN:

  • Nejnovější výběr novinek z výzev na návrhy, nabídky a další možnosti finanční podpory.
  • Help-desk na zodpovězení otázek a podporu při získávání informací
  • On-line nástroje pro vytváření návrhů projektů, budování konsorcia a přípravu návrhů.
  • Propagační kanály pro zviditelnění vašich znalostí v mezinárodním měřítku.
  • Spojení s hlavními evropskými investory z oblasti vodíkových technologií a palivových článků.

Více detailních informací a výsledky projektu ENFUGEN naleznete na www.enfugen.net