Český vodíkový TriHyBus získal Zlatou medaili Mezinárodního strojírenského veletrhu 2010 v Brně

V pondělí 13. září 2010 obdržel Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. zlatou medaili na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně za projekt TriHyBus. Obsahem tohoto úspěšného projetu byl vývoj, realizace a demonstrační provoz městského autobusu s hybridním elektrickým pohonem s vodíkovými palivovými články. Projekt ukazuje možnosti využití vodíku v budoucnosti, který se plánuje vyrábět ve vysokoteplotních reaktorech tzv. 4. generace, pro dopravu místo stávajících klasických paliv. Ústav byl koordinátorem tohoto projektu na kterém spolupracovaly přední české (ŠKODA Electric a.s. a Veolia Transport a.s.) a zahraniční firmy (Proton Motor plc a Linde Gas a.s. z Německa a IFE Halden z Norska).

Projekt realizoval kolektiv mladých pracovníků ústavu z oddělení vodíkových technologií vedený ing. Luďkem Janíkem. Je to úspěch, který dokládá významný příspěvek ústavu pro praktické aplikace výzkumu v jaderné oblasti.

Rozhovor odvysílaný televizní stanicí Z1 z veletrhu MSV Brno 2010 s finančním a obchodním ředitelem společnosti ÚJV Řež a.s. Ing. Martinem Jaškem můžete shlednout zde.

Zdroj: www.ujv.cz