Česko-bavorský workshop k elektromobilitě

Česko-bavorský workshop k elektromobilitě

V souladu s cíly bavorsko-české spolupráce na poli vědy, výzkumu a inovací proběhl v pondělí 9. května 2016 na Českém centru v Mnichově „Česko-bavorský workshop k výzkumu, vývoji a inovacím pro elektromobilitu“. Akce proběhla pod záštitou generálního konzula ČR v Mnichově Dr.Milana Čoupka a s finanční podporou Projektů ekonomické diplomacie 2016 Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Došlo k setkání představitelů nejdůležitějších univerzit a vysokých škol obou zemí, které se zabývají výzkumem a vývojem v oboru elektromobility.

Akce byla zacílená na odbornou výměnu názorů mezi zástupci univerzit a dalších aktérů elektromobility, navázání osobních kontaktů a zkoumání možností spolupráce u konkrétních budoucích společných projektů. A tyto cíle se podařilo splnit.

Profesor Lienkamp z Technické univerzity Mnichov například informoval o projektu elektromobilu „Visio.M“, který je výsledkem součinnosti 20 kateder TU Mnichov v úzké spolupráci s renomovanými německými automobilkami.  Funkční prototyp je důkazem možnosti postavit atraktivní, lehký a hlavně poměrně levný elektromobil, jehož cena se může pohybovat okolo 16 tisíc euro. Ještě levnější by měl být lehký nákladní elektromobil pro Afriku zvaný „AfriCar“, který se aktuálně vyvíjí na TU Mnichov. Profesor Lienkamp dále přizval přítomné k účasti na projektu „globalDrive 2016/2017“, který každoročně pořádá TU Mnichov. Studenti mnichovské univerzity spolupracují  v rámci globalDrive s vybranou zahraniční univerzitou na konkrétním dílčím projektu v elektromobilitě, zadaném ze strany některé významné německé automobilky. Prof. Lienkamp také navrhl, že by se ČR mohla stát partnerskou zemí na 6. ročníku CoFAT – „Conference on Future Automotive Technology“, kterou bude organizovat TU Mnichov spolu s Bayern Innovativ na jaře 2017.

 

O své rozsáhlé činnosti v elektromobilitě informovala také delegace ČVUT Praha v čele s děkanem elektrotechnické fakulty profesorem Ripkou. Na této fakultě s 3.600 studenty byla například vyvinuta již čtvrtá generace elektrické formule Student, s níž se studenti úspěšně zúčastňují mezinárodních závodů. Fakulta rozvíjí také velmi intenzivní spolupráci s dalšími univerzitami v Evropě, ale také v Japonsku a dále s průmyslovými podniky jako je např. největší výrobce kolejových vozidel na světě – čínská firma CRRC.

Zástupci VUT Brno zaujali hlavně informacemi o probíhajícím zdokonalování nového typu Li-S trakční baterie. Svými vlastnosti – zejména značnou kapacitou - by baterie mohla brzy zastínit dnešní špičkové baterie. Inženýr Marušinec z VUT Brno, který je současně šéfem české ASEP – Asociace elektromobilového průmyslu informoval o plánu zřídit v Česku do roku 2020 celkem 1.300 veřejných nabíjecích stanic.

Také VŠB-Technická univerzita Ostrava se silně zapojuje do elektromobility. Mimo zajímavého sportovního prototypu StudentCar SCX spolupracuje intenzívně na vývoji elektrických pohonných systémů např. s výrobcem sportovních kabrioletů Taipan. Prof. Horák představil širokou paletu výzkumných a vývojových činností univerzity v oboru elektromobility i v oboru vodíkových technologií. 

Profesor Dorner z TU Deggendorf informoval o zdárném průběhu projektu „e-WALD“ podél česko-bavorské hranice, který mezitím přešel do své komerční fáze. V jejím rámci je provozováno zhruba 150 elektromobilů různých značek a existují již konkrétní přesahy projektu i na českou stranu. Prof.Dorner vybídl přítomné k zapojení do dalšího stupně rozvoje elektromobility v oblasti, tentokrát na ose bavorský Freyung – jihočeský Písek, u které již probíhá příprava studie proveditelnosti.

Dr.Schwenk z bavorské státní agentury Bayern Innovativ seznámil přítomné s činností agentury ve prospěch elektromobility a uvedl, že současný počet 1.100 nabíjecích stanic v Bavorsku by se měl za aktivního přispění Bayern Innovativ zvýšit na 7.000 v roce 2020.

Za privátní sféru vystoupil ředitel české firmy EMK Europe Ing. Beutl ke společnému vývoji s ČVUT Praha a AV ČR v oboru autonomních lokálních systémů ukládání energie z obnovitelných zdrojů a využití těchto systémů také pro dodávky elektřiny do nabíjecích stanic elektromobilů.  

Závěrem prezentoval zástupce mnichovské firmy LINDE nový projekt „BEE ZERO“ v jehož rámci bude v Mnichově od letošního léta nabízeno formou car-sharing padesát vodíkových elektromobilů Hyundai i35 FCEV.  

Bavorsko je jednou z nejvýznamnějších evropských regionů, orientovaných na výzkum, vývoj a inovace – každý třetí patent v Německu je přihlášen bavorskou firmou nebo institucí. Svou geografickou blízkostí a podobnými historickými kořeny je proto ideálním partnerem pro české zájemce o spolupráci i ve vědě a výzkumu. 

Zdroj: Ing. Zdeněk Fajkus, Zástupce Spolkového svazu eMobilita - BEM e.V. pro ČR

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union