Cena GreenTec za inovativní projekty v oblasti využití palivového článku

 

Cena GreenTec za inovativní projekty v oblasti využití palivového článkuOcenění GreenTec bylo uděleno společnosti Airbus za výzkumné aktivity zaměřené na zavedení technologie palivových článků do komerční letecké přepravy. Výzkum byl zaměřen na víceúčelový palivový článek, který by zásoboval letadlo elektrickou energií, ale také na využití vedlejších produktů provozu tohoto palivového článku. Elektrická energie z palivového článku může být využita jednak pro elektrické systémy letadla, stejně jako pro nastartování hlavních motorů nebo k zajištění pohybu letadla po ploše letiště. Voda, která vzniká jako vedlejší produkt, pak může být využita i přímo na palubě. Nasazení palivového článku by tak vedlo k významné úspoře v celkové hmotnosti letadla, neboť by bylo možné natankovat méně paliva a to o množství, které by se spálilo pojížděním po letištní ploše. Vedle snížení celkové hmotnosti by využití technologie palivových článků vedlo také ke snížení hlučnosti na letištích a v jejich okolí, protože palivový článek pracuje bezhlučně.

Günter Butschek, provozní ředitel Airbusu, k ocenění prohlásil: „Palivové články jsou jednou z nejslibnějších existujících technologií, která může umožnit, aby naše letadla byla účinnější, čistší a tišší. Uznání, kterého se našemu projektu využití palivových článků udělením ocenění GreentTec dostalo, zdůrazňuje význam našich snah.“

Dalším oceněným projektem je BlueGen technologie firmy Ceramic Fuel Cells. BlueGen je mikro elektrárna o velikosti myčky na nádobí, využívající technologii palivového článku. Jako palivo je použit zemní plyn. BlueGen představuje zdroj elektrické energie (zhruba 36 kWh za den s maximálním výkonem 1,5 kW) i tepla pro ohřev vody (přibližně 200 litrů). Jednotka se může pochlubit vysokou účinností výroby elektrické energie, která dosahuje 60 %, což je ve srovnání se spalovacími elektrárnami hodnota mnohem vyšší. BlueGen jednotka tak produkuje až o 50 % méně oxidu uhličitého.

Zdroje:

Airbus

BlueGen

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union