Budoucnost veřejné dopravy v Moravskoslezském regionu: vodíkové autobusy

Budoucnost veřejné dopravy v Moravskoslezském regionu: vodíkové autobusy

Moravskoslezský region by se v Česku mohl stát lídrem v oblasti ekologické veřejné dopravy. Jako první totiž hodlá využít vládní program RE:START a zařadit do provozu až několik desítek autobusů poháněných vodíkem. První vozy by mohly cestující svézt už v roce 2020.

Nové autobusy by se měly objevit nejprve na Havířovsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku. Páteř veřejné dopravy v těchto lokalitách posílí na šest desítek vozů na 27 linkách. Koncepce využití vodíku v dopravě počítá také s rozvojem sítě plnících stanic, a to nejen pro autobusy, ale také pro osobní automobily. Magistrát města Ostravy plánuje otevřít plnicí stanici a zároveň jedná o zapůjčení vodíkem poháněných aut pro interní potřeby samosprávy.

Další vodíkové stanice by se měly objevit v Litvínově, Praze a Brně. Vyloučen ale není vznik ani v dalších městech. V rámci evropských dotací je v Operačním programu Doprava k dispozici 200 milionů korun určených na výstavbu páteřní sítě plnících stanic. První automobilky plánují uvedení vodíkových vozidel na trh v ČR v roce 2019.

Využití vodíku v Česku zaštiťuje, podporuje a rozvíjí Česká vodíková technologická platforma  HYTEP.

„Využití vodíku v čisté mobilitě je jednou z významných cest šetrného přístupu k životnímu prostředí. Umožňuje nám navíc dopřávat si i nadále komfort, na který jsme dnes zvyklí. Jsme proto velmi rádi, že tuto technologii podporuje nejen Evropská komise, ale také česká vláda. Vodík je podle mého názoru budoucností především veřejné a nákladní dopravy i energetiky,“ uvedl Aleš Doucek, místopředseda představenstva HYTEP.

Rozšířit využití vodíku má za cíl snížit emise skleníkových plynů, závislost na dovozu energie a posílit konkurenceschopnost národního hospodářství. Vodíkové technologie jsou součástí Národního akčního plánu čisté mobility.

Na rozvoji využití vodíku spolupracuje ČR s Německem. O možnostech vzájemné spolupráce obou zemí diskutovaly v září v Berlíně na čtyři desítky expertů. Jedním z hlavních témat bylo zejména využití vodíku v dopravě a energetice. Odborníci se shodli na nutnosti spolupráce na úrovni vlád i podnikatelského sektoru. Setkání se uskutečnilo pod gescí Velvyslanectví České republiky v SRN, German Hydrogen Association (DWV) a Skupiny ÚJV Řež společně s Českou vodíkovou technologickou platformou HYTEP.


Zdroj: TZ HYTEP

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union