BlueGEN jednotky pro novou holandskou virtuální elektrárnu

 

BlueGEN jednotky pro novou holandskou virtuální elektrárnuRakouská společnost Ceramic Fuel Cells Ltd (CFCL) prodala nedávno do Holandska 45 jednotek BlueGEN, které budou sloužit jako zdroje elektrické energie pro novou virtuální elektrárnu. Virtuální elektrárny představují skupinu decentralizovaných zdrojů elektrické energie, kterými mohou být jak zdroje obnovitelné, tak neobnovitelné, jako například kogenerační jednotky nebo mikrokogenerace, malé vodní elektrárny, větrné nebo fotovoltaické elektrárny. Charakteristickým rysem skupiny takovýchto zdrojů je fakt, že jsou propojeny společným řídicím systémem, avšak fyzicky mohou být od sebe značně vzdáleny. Výhodou virtuálních elektráren jsou celkově nižší investiční nároky ve srovnání s klasickými elektrárnami. Dalším velkým pozitivem je jejich bezemisní nebo téměř bezemisní provoz. Nevýhodou je pak obtížná regulace dodávek elektrické energie ze sluneční a větrné energie a s tím spojené riziko spolehlivosti dodávek energie při velkém zastoupení těchto zdrojů.

Jednotky BlueGEN budou instalovány na holandském ostrově Ameland, který by se měl stát CO2 neutrálním do roku 2020. Instalace jednotek by tam měla být dokončena na konci března 2014. Rozpočet celého projektu je 1,8 milionu EUR (přibližně 50 milionů Kč). Cílem projektu je, mimo jiné, určit dopad technologie palivových článků na ostrovní zásobování elektrickou energií. Zároveň bude chtít demonstrovat, že místní chytré sítě mohou s využitím palivových článků vyrovnat kolísavý výkon větrných či solárních elektráren. Dá se také předpokládat, že v budoucnu budou dodány další jednotky, které budou schopny regulovat proměnlivý energetický výkon z ostrovního 6MW solárního parku.

Zdroje:

Virtuální elektrárny

Holandská virtuální elektrárna

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union