Audi e-gas projekt

audi-a3-sportback-e-gas 330Unikátní průmyslový závod pro výrobu metanu (e-gas) z oxidu uhličitého (CO2) s využitím obnovitelného zdroje elektrické energie je v německém městě Werlte budován automobilkou Audi. Budovaný komplex bude schopen využít až 6 MW elektřiny pocházející z obnovitelných zdrojů, zejména pak větrné energie, na výrobu vodíku elektrolýzou vody.

Vyrobený vodík bude možné použít jednak jako zdroj energie pro palivové články, tedy k čerpání vodíkových elektromobilů, nebo k chemické přeměně CO2 na metan. Výhodou druhého přístupu je existující rozvinutá distribuční síť zemního plynu, který chemicky odpovídá právě metanu. Využitím této existující sítě by tak bylo možné vyprodukovaný metan snadno distribuovat na místo určení. CO2 použitý při výrobě metanu bude dodáván z nedalekého závodu na výrobu bioplynu, který je provozován společností EWE. Tato technologie tak povede k produkci klimaticky neutrálního paliva, protože množství CO2 vzniklé při spalování zemního plynu bude odpovídat množství CO2, které se opět použije při jeho metanizaci pomocí vodíku získaného z vody elektrickou energií pocházející z větrné energie. Předpokládá se, že budovaný závod by měl ročně vyprodukovat 1000 tun syntetického metanu, tedy spotřebovat přibližně 2750 tun CO2.

Pro lepší představu, pro odbourání stejného množství CO2 pomocí fotosyntézy by bylo potřeba přibližně 224000 plně vzrostlých buků. Vyrobený syntetický e-gas bude moci být využit jako palivo až pro 1500 nových Audi A3 Sportback TCNG za předpokladu, že každé z vozidel urazí průměrně 15000 km ročně. Vyrovnanou bilanci zemního plynu odebraného majiteli vozů Audi A3 TCNG a e-gas dodaného do distribuční sítě zemního plynu bude dokládat speciální certifikace.

Zdroje:

e-gas projekt

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union