20 evropských firem vyrábějících elektrolyzéry podepsalo společnou deklaraci o navýšení výrobních kapacit

 20 evropských firem vyrábějících elektrolyzéry podepsalo společnou deklaraci o navýšení výrobních kapacit

20 zástupců evropských společností vyrábějících elektrolyzéry se sešlo 5. května v Bruselu, aby podepsalo společné memorandum o spolupráci na rozvoji výrobních kapacit. Současná výrobní kapacita elektrolyzérů je jen v Evropě odhadována na 1,75 GW výkonu ročně. Společnosti deklarují, že do roku 2025 navýší výrobní kapacity na 17,5 GW ročně. Cílem zároveň je do roku 2030 budovat další kapacity tak, aby byly splněny cíle Evropské unie představené v novém draftu plánu REPowerEU, jehož finální podobu by Komise měla představit už 18. května.

Podle společností vyrábějících elektrolyzéry dnes v Evropě existují zejména 3 zásadní problémy, které je nutné vyřešit, aby bylo možné cíle naplnit. Zaprvé chybí kompletní regulační rámec, který by podpořil masivní rozvoj obnovitelného a nízkouhlíkového vodíku. Druhým problémem je prozatimní absence velkých investic, jež by pomohly překlenout nejistoty, které se v prvních letech rozvoje vodíkového hospodářství stále objevují. Posledním problémem, který bude patrně nutné řešit dlouhodobě, je nutnost vybudovat funkční dodavatelské řetězce pro suroviny potřebné k výrobě elektrolyzérů v masivním měřítku.

Výroba až 10 milionů tun obnovitelného vodíku tak, jak si ji představuje Evropská komise v plánu REPowerEU, si vyžádá asi 500 TWh elektřiny z obnovitelných zdrojů. Dle společné deklarace by se Evropa měla zaměřit na výrazné zjednodušení povolovacích procesů na výstavbu obnovitelných zdrojů energie včetně výroben obnovitelného vodíku.

Evropská unie by zároveň měla podpořit výrobu obnovitelného i nízkouhlíkového vodíku prostřednictvím tomu určených dotačních programů, například Inovačního fondu. Klíčovým prvkem by mělo být umožnění rozvoje a tvorby projektů zaměřených na elektrolyzéry, a to zahrnutím této oblasti do Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER), které umožní členským státům obejít notifikační povinnost. Evropská komise se zavázala, že projekty zaměřené na rozvoj vodíkového hospodářství bude posuzovat přednostně.

K úspěšnému rozvoji kapacit na výrobu elektrolyzérů bude nutné v Evropě zajistit dostatek materiálů, které jsou využívány k této výrobě. Evropská komise se zavázala podpořit dodávky materiálů navazováním partnerství s třetími zeměmi. Cílem je zároveň neustále snižovat množství drahých materiálů v elektrolyzérech prostřednictvím podpory výzkumu a vývoje.

Mezi společnostmi, které deklaraci podepsaly, jsou Bosch, Advent, Convion, Cummins, De Nora, Elogen, Enapter, Genvia, Green Hydrogen Systems, Helbio, H2B2, HyStar, John Cockerill, McPhy, Nel Hydrogen, Siemens Energy, Solid Power, Sunfire, Thyssenkrupp nucera nebo Topsoe.

Celý text společné deklarace si přečtěte tady: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/50014