1,4 miliardy EUR pro další pokračování Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU)

 

fch-ju OK 330FCH JU je jedním z pěti výzkumných a inovativních sdružení pod programem Horizon 2020. FCH JU staví na úspěších prvního fungování z let 2008-2013, během kterých bylo podpořeno 150 projektů a více než 430 průmyslových a výzkumných organizací. Mezi hlavními cíli pokračování FCH JU v letech 2014-2020 bude i nadále podpora zavádění čistých a efektivních technologií v dopravě, průmyslu i energetice. Mezi strategické cíle pokračování programu patří:

  1. Navýšení podílu vodíkových technologiítrvale udržitelné energetice s nízkou uhlíkovou stopou a v dopravě.
  2. Zvýšení energetické bezpečnosti Evropy (bez nárůstu závislosti na jiných oblastech) při zachování ceny energie přijatelné pro koncového zákazníka.
  3. Zajištění vedoucí úlohy a konkurenceschopnosti evropského vodíkového průmyslu spoluvýzkumnými úspěchy, které povedou k zavádění inovací do průmyslu, k růstu a k vytváření pracovních příležitostí.

Evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Màire Geoghegan-Quinn k tomu prohlásila: „Díky současnému Společnému podniku pro palivové články a vodík se můžete svézt vodíkovými autobusy s nulovými emisemi škodlivin v pěti evropských městech. Avšak k širokému uplatnění technologie palivových článků, stejně tak jako k větší konkurenceschopnosti produkce a uskladnění čisté energie, je stále ještě potřeba značného výzkumu a vývoje. EU a průmysl budou pokračovat ve společné práci pod touto novou iniciativou, aby pomohli snížit uhlíkovou stopu v oblastech energetiky a dopravy.

Zdroje:

Horizon 2020

FCH JU

Fuel Cell Today

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union