07282021st

Novinky

Česká republika se zavazuje k vodíku!

Česká republika podepsala společně s dalšími 22 evropskými zeměmi „Manifest pro rozvoj evropského hodnotového řetězce vodíkových technologií a systémů“. Podpisová akce byla uspořádána v rámci důležitých projektů společného evropského zájmu v oblastí vodíku (IPCEI - Hydrogen) prostřednictvím Německa a jeho Předsednictví Rady EU.

Manifest zdůrazňuje potenciál vodíku jako prostředku pro ekonomicky smysluplnou dekarbonizaci zejména v odvětvích jako je doprava a těžký průmysl. Prostřednictvím mezinárodní spolupráce a velkých investičních projektů si klade za cíl rozvoj hodnotového řetězce ve čtyřech hlavních oblastech:
bezpečná a udržitelná výroba nízkoemisního vodíku, zajištění dostatečné výrobní kapacity a budování vodíkové excelence v Evropě, skladování, přeprava a distribuce vodíku ke koncovým uživatelům a

průmyslové aplikace využívající vodík k dekarbonizaci stávajících výrobních procesů.

Skupina zemí v čele s Německem vyzývá rovněž i další země, aby se k iniciativě připojili a zároveň představila harmonogram první vlny IPCEI na vodík. Organizované semináře a workshopy pro kooperaci potenciálních partnerů během 1. čtvrtletí 2021, výběr projektů do 4. čtvrtletí 2021, zahájení implementace projektů v roce 2022.


Zdroj:

https://www.eu2020.de/eu2020-en/events/-/2424420

 

Nabídka práce

Akce aktuální

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
ORLEN Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
ENVISAN-GEM, a.s.
CHEMINVEST s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Chart Ferox, a.s.
CYLINDERS HOLDING a.s.
OKK Koksovny, a.s
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i
ŠKODA JS a.s.
SOLEK HOLDING SE
C-Energy Planá s.r.o.
Hyundai Motor Czech, s.r.o.
Hydrogen Institute CZ
Rév Group s.r.o.
Fond HYDROGEN1
ZEBRA GROUP s.r.o.
Veolia Energie ČR, a.s.
SVÚM a.s.
Linde Gas, a.s.
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2023 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.