Valcon International s.r.o. dodává, instaluje a uvádí do provozu rozšíření elektrolyzéru pro ČVUT

Valcon International s.r.o. dodává, instaluje a uvádí do provozu rozšíření elektrolyzéru pro ČVUT

Valcon International s.r.o. Hydrogen Generation | Valcon (valcon-int.com) v průběhu roku 2023 realizuje několik vodíkových projektů. Jedním z nich je rozšíření stávajícího elektrolyzéru pro ČVUT, Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel.

Valcon International s.r.o. Hydrogen Generation | Valcon (valcon-int.com) v průběhu roku 2023 realizuje několik vodíkových projektů. Jedním z nich je rozšíření stávajícího elektrolyzéru pro ČVUT, Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel.

Původní elektrolyzér o výkonu 0.5 Nm3/hod kapacitně i projekčně nedostačoval požadavkům laboratoře spalovacích motorů, ve které probíhá výzkum přímého spalování vodíku.

ČVUT proto vypsalo tender na rozšíření. Valcon nabídl nejenom rozšíření se zachováním modularity a možností dalšího rozšiřování, ale zároveň nabídl projekt, dodávku, instalaci a uvedení do provozu automatického bezpečnostního ochranného řetězce a nadřazeného monitorovacího a řídícího systemu. Zároveň zachoval koncept tak, aby maximum komponent było umístěno do stávajícího rozvaděče původního malého systemu. Toto řešení se ukázalo jako nejlepší a Valcon International získal zakázku na dodávku prací a vybavení.

Instalace obsahuje prvky našeho univerzálního projektu, který byl zpracován v průběhu roku. Během července došlo k instalaci veškerého vybavení – zejména 3 nových elektrolyzačních jednotek a jejich připojení ke stávajícímu rozvodu vodíku. K systemu je navíc instalován samostatný řídící system s ochrannými funkcemi na úrovni SIL 3. V průběhu srpna a září očekáváme intenzivní testování zařízení a získávání prvních výsledků. Zařízení je osazeno množstvím senzorů, které umožní monitorování příkonu a výkonu elektrolyzérů. Vyráběný vodík je ukládán a dále používán v palivovém článku LeanCat. Předmětem testů bude testování a zpracování výsledků – zaměření bude především na testování rychlosti najetí a odstavení, možnosti výkonové modulace a testy a výpočty účinnosti celého cyklu.

Produkovaný vodík se ukládá při tlaku 35 bar do jedné tlakové lahve.

Do budoucna očekáváme další rozšiřování celého zařízení o vysokotlaké úložiště a vodíkový booster, který umožní ukládání většího množství produkovaného vodíku při tlaku 200 barů.

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union