Firmy Stiesdal Hydrogen a Danfoss podepsaly obchodní dohodu o výrobě vodíkového elektrolyzéru

Firmy Stiesdal Hydrogen a Danfoss podepsaly obchodní dohodu o výrobě vodíkového elektrolyzéru

Dohoda signalizuje připravenost společností Stiesdal Hydrogen a Danfoss představit svou nejnovější inovaci na globálním trhu: pokročilé řešení vodíkového elektrolyzéru založené na konstrukci výměníku tepla. Obě společnosti společně vyvinuly nové a škálovatelné řešení pro hlavní součást elektrolyzéru Stiesdal Hydrogen, takzvaný elektrolyzér. Spojením silných stránek těchto dvou společností se společnosti Danfoss a Stiesdal Hydrogen staví k tomu, aby zvýšily kapacitu elektrolyzéru v souladu s rostoucí potřebou společnosti po vodíku, získaného ekologickou cestou.

Dohoda signalizuje připravenost společností Stiesdal Hydrogen a Danfoss představit svou nejnovější inovaci na globálním trhu: pokročilé řešení vodíkového elektrolyzéru založené na konstrukci výměníku tepla.

Obě společnosti společně vyvinuly nové a škálovatelné řešení pro hlavní součást elektrolyzéru Stiesdal Hydrogen, takzvaný elektrolyzér.

Spojením silných stránek těchto dvou společností se společnosti Danfoss a Stiesdal Hydrogen staví k tomu, aby zvýšily kapacitu elektrolyzéru v souladu s rostoucí potřebou společnosti po vodíku, získaného ekologickou cestou.

Tzv. zelený vodík slouží jako zásadní most k dosažení úplné dekarbonizace v sektorech, které je těžké napájet obnovitelnou elektřinou, a dláždí cestu pro výrobu čistého paliva pro letadla, lodě, vozidla a těžký průmysl.

„Společně jsme dosáhli milníku v přepracování jedné ze základních součástí alkalické elektrolýzy. Výsledkem je elektrolyzér, který se dobře integruje s obnovitelnými zdroji energie a umožňuje nákladově efektivní výrobu zeleného vodíku. Při pohledu do budoucna vidíme produkci zeleného vodíku jako základní kámen stabilizace a vyrovnávání globálních dodávek energie,“ vysvětluje vedoucí strategického partnerství Bo Birkemose z firmy Stiesdal.

Posílení synergií s výrobou bioplynu

S využitím odborných znalostí společnosti Danfoss v oblasti zakázkových plechů a svařování byl prototyp navržen a otestován a nyní úspěšně fungují první verze pro výrobu elektrolyzéru v kombinované továrně na bioplyn a PtX (Power-to-X) v Dánsku. Zde je zelený vodík kombinován s přebytečným CO2 z bioplynu za vzniku metanu.

Nyní jsou Stiesdal Hydrogen a Danfoss Heat Exchangers připraveny uvést elektrolyzér na dalších trzích a v dalších průmyslových odvětví:

„Jsem opravdu ohromen převratným řešením vyvinutým společností Stiesdal Hydrogen. Náš design výměníku tepla, klíčová kompetence společnosti Danfoss, přesně zapadá do potřeb společnosti Stiesdal na energeticky účinný elektrolyzér. S naší nedávnou obchodní dohodou jsme připraveni posunout výrobu vodíku a power-to-x do nových výšin jako klíčové řešení napříč průmyslovými sektory,“ říká Dennis Appel, Senior Vice President, Danfoss Heat Exchangers.

Stiesdal Hydrogen a Danfoss Heat Exchangers podepsaly dohodu v prostorách společnosti Danfoss v Koldingu v Dánsku.

Kritické komponenty pro výrobu vodíku elektrolýzou vody

Zelený vodík je slibným, rychle se rozvíjejícím oborem obnovitelné energie a důležitým řešením pro odvětví, která se těžko snižují. Když se svět snaží o přechod od fosilních zdrojů energie, aby se snížily emise uhlíku a zmírnily změny klimatu, jako klíčové řešení se objevil vodík prostřednictvím elektrolýzy vody s využitím udržitelných zdrojů energie.

Společnost Danfoss podporuje zelený přechod a výrobu vodíku pomocí výměníků tepla, přeměny energie z pohonů, vysokotlakých čerpadel a zařízení pro rekuperaci energie. Celkově vzato jsou vysokotlaká čerpadla na ultračistou vodu kritickou součástí výroby zeleného vodíku, což umožňuje efektivní a spolehlivou výrobu tohoto slibného obnovitelného zdroje energie.

Více informací zde: Stiesdal Hydrogen and Danfoss sign commercial agreement on hydrogen electrolyzer production | Danfoss