Von der Leyen představila další kroky v rozvoji vodíkového hospodářství na konferenci European Hydrogen Week

Von der Leyen představila další kroky v rozvoji vodíkového hospodářství na konferenci European Hydrogen Week

Před čtyřmi lety, v prosinci 2019, odstartovala Von der Leyen unijní projekt Zelené dohody pro Evropu a ve svém včerejším projevu se na tento revoluční krok odkázala v kontextu využití obnovitelného vodíku v rámci dosažení uhlíkové neutrality. Od té doby došlo k nastartování vodíkového hospodářství v Evropě.

Ve svém projevu Von der Leyen zdůraznila, že Komise pracuje na třech hlavních oblastech v rámci rozvoje vodíkového hospodářství v EU: 1) Značné veřejné investice do rozšíření trhu s vodíkem. Tam spadají vodíková údolí, vodíkové vlaky, výroba zelené oceli. V EU už byly spuštěny projekty v hodnotě 17 miliard EUR. 2) Mezinárodní spolupráce na budování a rozvoj globálního trhu s obnovitelným vodíkem. 3) Vznik nových partnerství se soukromým sektorem v rámci podpory inovací.

Na jaře 2024 proběhne další kolo aukce Evropské vodíkové banky (EHB) s rozpočtem 2,2 miliardy EUR, což zajistí naplnění slibu poskytnout tří miliardy eur, který byl poprvé představen v roce 2022 v rámci loňském projevu Von der Leyen k Unii. EHB bude podporovat první velké vodíkové projekty v Evropě, přiláká soukromý kapitál a zajistí diverzifikaci díky rozšíření na mezinárodní úroveň.

Von der Leyen dále představila značnou evropskou investici, prostřednictvím strategie EU Global Gateway, do výrobního zařízení obnovitelného vodíku o výkonu 10 GW v brazilském státě Piaui. Tato investice v hodnotě 2 miliardy EUR půjde na budování vodíkového řetězce v Brazílii. Projekt bude dodávat obnovitelný vodík a amoniak do Chorvatska, odkud bude distribuován mezi odběratele z jihovýchodní Evropy.

"Všechno to ukazuje, že EU není pouze průkopníkem obnovitelného vodíku, ale i stěžejním partnerem pro vytvoření celosvětového trhu s vodíkem," uvedla von der Leyen.

Jorgo Chatzimarkakis, CEO společnosti Hydrogen Europe se k projevu předsedkyně Komise vyjádřil takto: „Jsme nadšeni, že předsedkyně Komise splní slib, který učinila před rokem, což posune vodíkový průmysl vpřed a zajistí, že Evropa bude mít přístup ke klíčovému nástroji dekarbonizace."

V závěru svého projevu Von der Leyen zmínila, že do konce roku Komise vyhodnotí, jak členské státy plánují plnit své vnitrostátní závazky v oblasti vodíku, a poskytne jim jasný plán do roku 2030, který má zajistit, že společně dosáhnou cílů EU. Jedná se o velmi pozitivní sdělení, které pomůže zajistit jednotný a konzistentní růst kapacity v oblasti vodíku.

Přístup k veřejnému financování se zjednoduší vytvořením jednotného kontaktního místa v rámci EHB, které bude předkladatelům vodíkových projektů poskytovat informace o možnostech financování EU a dále bude zřízena veřejná platforma, kde budou moci spotřebitelé uvést svou poptávku a výrobci najít své odběratele.

European Hydrogen Week je jednou z největších a nejočekávanějších akcí s vodíkovou tématikou, která se koná každoročně. Na této události se setkávají zástupci průmyslu, tvůrci politik, výzkumní pracovníci a veřejnost. Jejím cílem je seznámit účastníky s potenciálem čistých vodíkových technologií a umožnit diskuzi o nejnovějším vývoji v rámci vodíkového hospodářství. HYTEP je oficiálním podporovatelem této akce.

Zdroj:

https://audiovisual.ec.europa.eu/corporateplayer/index.html?aspect=16-9&language=EN&id=65525d2e1cfdab379572e363&video=I-249291

https://www.pressclub.be/press-releases/hydrogen-europe-commission-reaffirms-commitment-to-h2-with-major-announcements/