Ve východním Německu byl schválen vodíkový projekt elektrolyzérového koridoru na výrobu obnovitelného vodíku

Ve východním Německu byl schválen vodíkový projekt elektrolyzérového koridoru na výrobu obnovitelného vodíku

Projekt East Germany Electrolysis Corridor se zaměřuje na využití stávající infrastruktury plynovodné sítě k výrobě vodíku elektrolýzou. Projekt zahrnuje nasazení elektrolyzérů s celkovým výkonem 210 MW na třech místech podél osy sever-jih: Güstrow, Treuenbrietzen a Bitterfeld-Wolfen. Tyto lokality budou produkovat obnovitelný vodík z větrné energie, přičemž Güstrow bude mít elektrolýzér s výkonem 55 MW, Treuenbrietzen s 30 MW a Bitterfeld Wolfen s 25 MW. Kromě toho bude stávající plynovod spojovat síťový uzel poblíž Treuenbrietzen s Rüdersdorfem nedaleko Berlína, umožňující distribuci vodíku.

Schválení předběžného zahájení projektu "Electrolysis Corridor East Germany" je považováno za pozitivní krok směrem k rychlému rozšíření vodíkové ekonomiky v regionu. Manuela Blaicher, vedoucí projektu PtX Development Germany ve společnosti Enertrag, zdůrazňuje důležitost velkých lokalit elektrolýzérů při usnadňování nárůstu trhu ve vodíkovém sektoru ve východním Německu. Rozhodnutí BMWK připravuje cestu k reálnému jednání, které přináší optimismus v rámci rozvoje udržitelného hospodářství na východě Německa.

Zdroje:

https://energynews.biz/east-germany-embraces-the-electrolysis-corridor-for-green-hydrogen/

https://enertrag.com/presse/detail/vorzeitiger-massnahmenbeginn-fuer-den-elektrolysekorridor-ostdeutschland-bewilligt-europaweit-bedeutendes-wasserstoffprojekt-nimmt-fahrt-auf

https://www.youtube.com/watch?v=FbE3OyBNNKw

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union