V USA probíhá diskuse o pravidlech pro výrobu obnovitelného vodíku

V USA probíhá diskuse o pravidlech pro výrobu obnovitelného vodíku

Vývoj nových pravidel pro výrobu obnovitelného vodíku v USA je ve stádiu finálního rozhodnutí. Tyto pravidla budou určovat kroky, které musí výrobci podniknout, aby se kvalifikovali pro daňové úlevy až do výše 3 USD/kg za výrobu obnovitelný vodík (v USA známého pod názvem čistý vodík). Jednou z klíčových otázek v diskusi je tzv. adicionalita – tedy povinnost využívat elektrickou energii z nových obnovitelných projektů. 

Ekologičtí aktivisté volají po tom, že je třeba zavést pravidlo adicionality, aby zelená elektřina, která se v současné době využívá v síti, nebyla přesměrována na výrobu vodíku (s energetickými ztrátami), čímž by se zvýšily celkové emise skleníkových plynů. Průmysl zastoupený řadou prominentních amerických firem naopak tvrdí, že v případě zavedení adicionality by se jednalo o diskriminaci výroby vodíku v porovnání s využíváním elektřiny napřímo, která takovémuto pravidlu nečelí. Diskuse ohledně adicionality odráží širší problém související s transformací energetického sektoru. Vláda se snaží nalézt rovnováhu mezi ekologickými cíli a podporou průmyslu, který hledá daňové úlevy v rámci výroby obnovitelného vodíku. 

John Podesta, hlavní poradce Bílého domu pro inovace v oblasti čisté energie, vyjádřil optimismus ohledně nalezení správného kompromisu. Podesta naznačil, že nová pravidla by měla přispět k úsporám nákladů na elektrolýzu a zároveň zajistit nejvyšší standardy pro výrobu obnovitelného vodíku v průběhu tohoto desetiletí. 

Podobný kompromisní postoj byl již přijat v EU. Pravidla adicionality a geografická korelace se objevují i v delegovaných aktech EU, které definují obnovitelný vodík a jeho deriváty. Odborníci z oblasti energetiky zdůrazňují, že USA mají méně stimulů než EU pro transformaci své energetické sítě, a proto jsou pravidla týkající se adicionality klíčová pro prevenci nárůstu emisí ze sítě. 

Kritici však poukazují na potenciální zvýšení nákladů na výrobu obnovitelného vodíku. Průmyslové asociace argumentují, že přísná pravidla mohou ztížit závazky odběratelů ohledně objemů zakoupeného vodíku. Některé americké společnosti i demokratičtí senátoři se staví proti dodatečným překážkám ve vývoji. 

Situace se komplikuje tím, že různé lobbingové skupiny zaujímají různé postavení. Americká asociace čisté energie navrhuje pravidla podobná těm v EU, s tím rozdílem, že navrhuje shodu mezi výrobou zelené energie a vodíku až do konce roku 2028 a následně i hodinovou shodu od roku 2029. 

Ačkoliv daňové úlevy vyprší až v roce 2033, je zde prostor pro budoucí vlády, aby je plně či částečně prodloužily, stejně jako se to stalo s daňovými úlevami pro větrné a solární projekty v minulých třech desetiletích. Rozhodnutí o pravidlech tak může mít dlouhodobé dopady, které přesahují další dekádu. 

Zdroje:

https://www.hydrogeninsight.com/policy/us-likely-to-phase-in-strict-rules-for-green-hydrogen-production-suggests-white-house-advisor/2-1-1497384

https://www.powerengineeringint.com/hydrogen/us-policymakers-under-pressure-to-get-green-hydrogen-right/

https://finance.yahoo.com/news/us-considers-phased-hydrogen-tax-090000548.html?guccounter=1

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union