V belgickém Zeebrugge se schyluje k dokončení první evropské plnicí stanice na zkapalněný vodík

V belgickém Zeebrugge se schyluje k dokončení první evropské plnicí stanice na zkapalněný vodík


Společnost Aers Energy België si uvědomuje klíčovou roli vodíku v dekarbonizaci silniční dopravy, a proto se snaží navázat partnerství se společností Air Products, která je známá svými rozsáhlými odbornými znalostmi v této oblasti. Díky investicím do nových kapacit na výrobu ekologického vodíku zajišťuje společnost Air Products spolehlivé dodávky vodíku, což z ní činí ideálního spolupracovníka pro dosažení udržitelných cílů společnosti Aers Energy België.

Připravovaná vodíková plnící stanice v Zeebrugge bude první v Evropě, která bude v komerčním měřítku vybavena zásobníkem kapalného vodíku. Tato stanice je součástí širšího úsilí přispět k ambicím Belgie a Evropy v oblasti těžké silniční dopravy bez emisí CO2 a udržitelného rozvoje.

Společnost Air Products strategicky umístila vodíkovou plnící stanici v Zeebrugge, čímž překonala požadavek na minimální kapacitu 1 tuny vodíku denně. Tímto postupem se přizpůsobuje cílům nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva (AFIR) a odhaduje významné snížení objemu emisí CO2 o přibližně 8-11 kt ročně vytěsněním nafty. Tento ekologicky šetrný přístup podporuje přechod k energetice a přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů.

Kurt Lefevere, viceprezident společnosti Air Products pro Benelux, Německo a Francii, zdůrazňuje výhody vodíku pro těžká nákladní vozidla. Ve srovnání s jinými technologiemi nabízí vodík rychlejší tankování, delší dojezd vozidla a nulové emise CO2 ve výfukových plynech a škodlivin. Společnost Air Products, která má více než šest desetiletí zkušeností v oblasti vodíkového průmyslu, zůstává v čele globální energetické transformace a věnuje značné investice do projektů čistého vodíku po celém světě.

Kromě vodíkové plnící stanice řeší koncese udělená společnosti Aers Energy België v přístavu Zeebrugge také klíčové potřeby parkování nákladních vozidel v této oblasti. Projekt zahrnuje parkoviště pro kamiony se 135 místy a různá zařízení, jako je sociální zařízení, obchod a stravovací služby. Tento komplexní přístup nejen podporuje logistické požadavky přístavu, ale také poskytuje bezpečnou a pohodlnou infrastrukturu pro řidiče kamionů.

Tom Hautekiet, obchodní ředitel přístavu Antverpy-Bruges, zdůrazňuje význam přechodu všech forem dopravy, včetně silniční, na téměř úplnou uhlíkovou neutralitu do roku 2050. Vodík se představuje jako čistá alternativa k naftě pro nákladní dopravu. Vývoj první evropské plnící stanice na kapalný vodík v přístavu Zeebrugge společností Air Products odráží její připravenost přijmout budoucnost nákladních vozidel na vodíkový pohon.


Partnerství mezi společnostmi Air Products a Aers Energy België představuje významný milník v rozvoji udržitelných dopravních řešení. Díky přelomové vícepalivové vodíkové plnící stanici v Zeebrugge učiní Evropa významný krok směrem k těžké silniční dopravě bez emisí CO2. Tento projekt nejen demonstruje sílu spolupráce, ale také zdůrazňuje zásadní roli, kterou bude vodík hrát při utváření čistší a udržitelnější budoucnosti dopravního průmyslu.

Zdroje:

https://www.h2-view.com/story/air-products-to-build-europes-first-liquid-hydrogen-refuelling-station-in-the-port-of-zeebrugge-belgium/

https://energynews.biz/europes-first-liquid-hydrogen-refueling-station-takes-shape/

https://www.prnewswire.com/news-releases/aers-energy-belgie-selects-air-products-to-build-a-state-of-the-art-hydrogen-refueling-station-in-zeebrugge-belgium-301824674.html

 

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union