Seminář „Obchodní příležitosti na nizozemském vodíkovém trhu“

Seminář „Obchodní příležitosti na nizozemském vodíkovém trhu“

Nizozemsko patří mezi pionýry dekarbonizace a rozvoje vodíkového hospodářství. Bez nadsázky jej – vedle Německa – můžeme označit i za stavební kámen evropského vodíkového systému. Nizozemská vláda se zavázala snížit emise uhlíku do roku 2030 o 55 % ve srovnání s rokem 1990. V dubnu 2023 vláda oznámila, že v nadcházejících letech plánuje vynaložit 29 miliard euro, aby zajistila splnění tohoto cíle.

V Nizozemsku běží v současnosti několik desítek vodíkových projektů /PowerPoint-presentatie (topsectorenergie.nl)/. Vláda navíc vytvořila různé formy státní podpory vodíkových projektů. Ty zahrnují různé typy grantů, daňových úlev, tzv. contracts for difference či dotačních titulů /NL Hydrogen Guide - Dutch solutions for a hydrogen economy.pdf (fme.nl)/. V Nizozemsku byly v roce 2023 přijaty první domácí, vodíku dedikované, legislativní akty a byla zahájena výstavba čistě vodíkové přepravní infastruktury. Jedná se o 30 km vodíkovodu z přístavu Tweede Maasvlakte v Rotterdamu do Pernisu, kde má rafinerii společnost Shell (celkem je plánováno 1200 km vodíkovodů a příslušné infrastruktury, zejména přístavních terminálů).

Nizozemko také patří ke státům s velmi aktivní obchodní vodíkovou politikou. V současné době má uzavřené smlouvy, deklarace či memoranda s více než deseti státy o partnerství při výrobě vodíku a budování vodíkového hospodářství. Tyto smlouvy a deklarace zahrnují nejen země Jihu, ale také např. USA či Austrálii.

Rozvoj vodíkového hospodářství v ČR je výrazně pomalejší než v Nizozemí. V průmyslu i dopravě je zatím vodík využíván jen sporadicky a komercionalizace vodíkových technologií se rozjíždí pomalu.

Nizozemí může být pro Česko zajímavé ze dvou důvodů:

1) jako modelový příklad, kde Česko může čerpat příklady dobré praxe, a

2) jako trh s mnoha vodíkovými příležitostmi, které v Česku zatím nevznikají.

Seminář "Vodíkové hospodářství a obchodní a investiční příležitosti na nizozemském trhu" proběhne on-line ve čtvrtek 7. března 2024 od 11 do 12 hodin.

Na semináři vystoupí Marieke van der Wilk (senior referentka pro oblast politiky, obchodní vztahy v oblasti vodíku a trhů střední a východní Evropy, Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemsko), Nick Bijlsma (senior manažer pro energetickou otázku, Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemsko) a Jorg Gigler (ředitel sektoru energie a TTKI new Gas).

Na seminář je možno se hlásit na tomto odkaze: Online seminář: Vodíkové hospodářství a obchodní a investiční příležitosti na NIZOZEMSKÉM trhu - CzechTrade

Zdroj obrázku: https://www.hydrogenfuelnews.com/green-hydrogen-mitsubishi-eneco/8562488/