Představitelé zemí G7 vyzývají k upřednostnění využití vodíku v průmyslu a dopravě

Představitelé zemí G7 vyzývají k upřednostnění využití vodíku v průmyslu a dopravě


19. až 21. května 2023 se v japonské Hirošimě uskutečnil 49. summit skupiny G7. Skutečnost, že vedoucí představitelé této mezivládní skupiny schválili upřednostnění využívání vodíku v těžko využitelných odvětvích, je důkazem jejich odhodlání snižovat emise skleníkových plynů a pokročit v úsilí o dekarbonizaci. Tím, že uznávají potenciál obnovitelného a nízkouhlíkového vodíku jako účinného nástroje pro snižování emisí, zejména v průmyslu a dopravě, zdůrazňují význam přechodu od praktik s vysokými emisemi. Tento důraz na vodík je v souladu s globálním cílem omezit nárůst teploty na 1,5 °C s podporovat udržitelný rozvoj.

Vedoucí představitelé skupiny G7 sice podpořili využívání vodíku, ale zároveň uznali, že je možné využívat infrastrukturu pro fosilní plyny pod podmínkou, že ji bude možné v budoucnu přeměnit na vodík. Tento pragmatický přístup umožňuje využití stávající infrastruktury a zároveň podporuje postupný přechod na čistší zdroje energie. Je však důležité poznamenat, že prohlášení vedoucích představitelů G7 se výslovně nezabývalo rozdílem v nákladech mezi fosilními palivy a nízkouhlíkovým vodíkem, což je aspekt zdůrazněný v závazku ministrů pro klima. Překlenutí tohoto rozdílu v nákladech má zásadní význam pro urychlení zavádění obnovitelného a nízkouhlíkového vodíku v různých odvětvích.

Výzva lídrů států G7 k zavedení mezinárodních norem a certifikace pro nízkouhlíkový a obnovitelný vodík odráží jejich závazek zajistit konzistentnost a srovnatelnost při posuzování snižování emisí. Zavedení společné metodiky pro výpočet emisí skleníkových plynů za celou dobu životnosti umožňuje přesné měření a vyhodnocování dopadu vodíkových technologií na životní prostředí. Tento jednotný přístup usnadní mezinárodní spolupráci a sdílení znalostí, což povede k rozvoji robustních a udržitelných trhů s vodíkem.


Podpoření prioritního využívání vodíku v těžko absorbovatelných odvětvích ze strany vedoucích představitelů skupiny G7 znamená významný krok směrem ke globálnímu úsilí o dekarbonizaci. Tím, že uznali potenciál obnovitelného a nízkouhlíkového vodíku jako účinného nástroje pro snižování emisí, zdůrazňují význam přechodu na čistší zdroje energie v průmyslu a dopravě. Současně jejich souhlas s veřejným financováním infrastruktury pro fosilní plyn s podmínkou budoucího přechodu na vodík ukazuje pragmatický přístup k využití stávající infrastruktury a zároveň podporuje dlouhodobou udržitelnost.

Pro plné využití potenciálu vodíku jako dekarbonizačního řešení je nezbytné vyřešit rozdíl v nákladech mezi fosilními palivy a nízkouhlíkovým vodíkem, aby byl ekonomicky životaschopnější. Kromě toho zavedení mezinárodních norem a certifikace pro nízkouhlíkový a obnovitelný vodík zajistí transparentnost a odpovědnost při měření snižování emisí.

Vzhledem k tomu, že vedoucí představitelé skupiny G7 připravují půdu pro budoucnost poháněnou vodíkem, je pro jednotlivé státy zásadní spolupracovat, vyměňovat si poznatky a investovat do výzkumu a vývoje, aby se plně využil potenciál tohoto čistého zdroje energie. Tímto způsobem můžeme urychlit přechod na udržitelné a nízkouhlíkové hospodářství, což v konečném důsledku zmírní dopady změny klimatu a zajistí lepší budoucnost pro budoucí generace.

Zdroje:

https://www.hydrogeninsight.com/policy/g7-leaders-prioritise-hydrogen-use-in-industry-and-transport-and-new-fossil-gas-infrastructure/2-1-1454126

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_23_2829