Podle zprávy Hydrogen Council se počet vodíkových projektů, které dosáhly konečného investičního rozhodnutí zvýšil o 30 %

Podle zprávy Hydrogen Council se počet vodíkových projektů, které dosáhly konečného investičního rozhodnutí zvýšil o 30 %

Hydrogen Council a společnost McKinsey & Company vydaly zprávu Hydrogen Insight 2023, která poukazuje na pokračující růst investic do vodíkového hospodářství a projektů v oblasti vodíku na celém světě. Severní Amerika dnes vede v oblasti financování a výroby čistého vodíku. Zpráva varuje před potenciálními překážkami, které by mohly zpomalit jeho zavádění. Podle zprávy vzrostl počet vodíkových projektů, které celosvětově dosáhly konečného investičního rozhodnutí (FID), od května 2022 do ledna 2023 o 30 %, přičemž celkové investice se za stejné období zvýšily o 35 %.

Tento report sleduje 1 040 projektů na celém světě, které představují přibližně 230 miliard USD přímých investic v období do roku 2030. Asi polovina projektů se zaměřuje na rozsáhlé průmyslové aplikace a 20 % na mobilitu. Podle reportu vede v oblasti financování Severní Amerika s přislíbenými investicemi ve výši 10 miliard USD, následuje Evropa se 7 miliardami USD a Čína s 5 miliardami USD. Nárůst v Číně dosáhl za poslední rok více než 200 %.

Zpráva rovněž uvádí, že v současné době je na celém světě v provozu více než 1 000 plnících stanic a celková ohlášená kapacita elektrolyzérů v roce 2030 by měla činit 230 GW. Zpráva však varuje, že okolnosti, jakými jsou například napjaté dodavatelské řetězce, nedostatek pracovních sil, rostoucí inflace a úrokové sazby a zpoždění při vydávání povolení, by mohly značně zpomalit zavádění vodíkových technologií do praxe.

Zpráva varuje, že navzdory dosaženému pokroku zaostávají realizované projekty za cíli, a že do roku 2030 by bylo zapotřebí více než dvacetinásobného nárůstu projektů, aby bylo možné dosáhnout cílů dekarbonizace. Hydrogen Council zdůrazňuje kritickou potřebu zdrojů a vybavení, které by zajistily zavádění projektů dodávek čistého obnovitelného vodíku. 

Bernd Heid, senior partner společnosti McKinsey, komentoval dobré výsledky Severní Ameriky a uvedl: "Severní Amerika je skutečným motorem růstu: nyní se na ní podílí 30 % vyčleněných finančních prostředků a 70 % vyčleněné výroby čistého vodíku." Zároveň uznal, že daňové úlevy snižující inflaci by mohly výrobu čistého vodíku v USA ještě urychlit.

Yoshinori Kanehana, předseda společnosti Kawasaki Heavy Industries a spolupředseda Hydrogen Council, zdůraznil důležitost přijetí opatření ve velkém měřítku a uvedl: "Přijetí opatření v potřebném měřítku je cestou učení pro vlády, průmysl i veřejnost." Tom Linebarger, výkonný předseda a předseda představenstva společnosti Cummins a spolupředseda Hydrogen Council dodal: "Při našem dalším úsilí v boji proti změně klimatu se musíme zaměřit na urychlení opatření, která přijímáme nyní."

Podle zprávy analytické společnosti Aurora Energy Research bylo ke konci dubna 2023 celosvětově ohlášeno na 1125 GW projektů elektrolyzérů, ale jen 1 % z nich dosáhlo fáze výstavby. Celkem by dle společnosti mělo být dnes na světě v provozu přibližně 450 MW elektrolyzérů zaměřených primárně na výrobu vodíku.

Pro zprávu: https://hydrogencouncil.com/en/hydrogen-insights-2023/ 


Pro více informací: https://www.h2-view.com/story/hydrogen-projects-reaching-fid-grow-by-30-says-hydrogen-council-report/