Společnost Centrum výzkumu Řež s.r.o. rozšířila řady České vodíkové technolog. platformy

Dne 21. 10. 2011 bylo na valné hromadě České vodíkové technologické platformy jednomyslně schváleno přijetí výzkumné organizace Centrum výzkumu Řež s.r.o. za nového řádného člena.

Výzkumná organizace Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CV Řež) byla založena 9. října 2002. Hlavním posláním společnosti je výzkum, vývoj a inovace v oboru energetiky, zejména jaderné. K tomu disponuje významnou výzkumnou a experimentální infrastrukturou včetně výzkumných reaktorů LVR-15 a LR-0 a technologických smyček. Podstatné rozšíření výzkumné infrastruktury v dalších 4 letech by měla přinést realizace velkého investičního projektu SUSEN (Udržitelná energetika) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Evropského fondu pro regionální rozvoj. V neposlední řadě je společnost zapojena do mnoha projektů na národní i mezinárodní úrovni. Jedná se zejména o projekty řešené v rámci 7. Rámcového programu EU, a to včetně koordinační role.

Od roku 2010 je CV Řež zástupcem ČR ve vrcholném orgánu evropské aliance pro výzkum v energetice EERA (European Energy Research Alliance), čímž se přímo podílí na realizaci evropské strategické politiky v energetice (SET-Plan). Společnost je také řádným členem a spoluzakladatelem Technologické platformy „Udržitelná energetika ČR".

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union