Hybridní vodíkový autobus TriHyBus oceněn v soutěži Český energeticko-ekologický projekt

Projekt hybridního vodíkového autobusu TriHyBus, koordinovaný Ústavem jaderného výzkumu Řež, získal titul v soutěži Český energeticko-ekologický projekt 2008. Dne 10.11.2009 převzal zástupce Ústavu jaderného výzkumu Řež z rukou ministra dopravy ČR Gustáva Slamečky TITUL Český energeticko-ekologický projekt 2008 v kategorii PROJEKTY.

Více informací naleznete v tiskové zprávě a na stránkách pořadatele.

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union