NET4GAS spolu s partnery rozvíjí klíčové projekty pro přepravu vodíku ve střední Evropě

NET4GAS spolu s partnery rozvíjí klíčové projekty pro přepravu vodíku ve střední Evropě

Společnost NET4GAS se spojila se svými partnery s cílem podpořit evropské a národní cíle dekarbonizace a rozvoje vodíkového hospodářství v tuzemsku. Společně pracují na třech klíčových projektech, které by měly umožnit přepravu obnovitelného vodíku do střední Evropy a zabezpečit jeho dostupnost za konkurenceschopné ceny.

Tyto projekty jsou následující:

  1. Czech German Hydrogen Interconnector (CGHI): Cílem prvního projektu, na němž NET4GAS spolupracuje s firmami Gascade a Open Grid Europe (OGE), je vytvořit přepravní cestu pro obnovitelný vodík vyrobený v Baltském moři a severských státech a přepravit jej do České republiky a dále na jihozápad do Německa.
  2. Central European Hydrogen Corridor (CEHC): Druhý projekt má za cíl zajistit přepravu obnovitelného vodíku z Ukrajiny přes Slovensko a Českou republiku do oblastí v Německu a EU, kde je vodík velice žádaný. Společnost NET4GAS spolupracuje s dalšími provozovateli přepravních soustav), jako jsou již zmiňovaný OGE, eustream a ukrajinský provozovatel přepravní soustavy.
  3. SunsHyne Corridor : Cílem třetího projektu je snaha dostat obnovitelný vodík ze severní Afriky do střední Evropy. Společnost NET4GAS tady pracuje s partnery jako SNAM, TAG, eustream a OGE.

Tyto tři projekty mají zásadní význam pro energetickou bezpečnost a diverzifikaci zásobování vodíkem v Evropě, přičemž umožní i českým spotřebitelům přístup k cenově dostupnému vodíku. To je zvlášť důležité, protože výroba obnovitelného vodíku v České republice má své značné limity.

V rámci realizace zmíněných koridorů, plánuje NET4GAS do roku 2030 přeměnit dva ze svých existujících plynovodů na přepravu obnovitelného vodíku do roku 2030 Díky využití stávající infrastruktury pro konverzi na vodíkovody se odhaduje, že celkové náklady na přepravu suroviny v těchto potrubích nepřekročí 0,10 EUR/kg na 1000 km, což je výrazně méně než v případě nově budovaných přepravních cest. Počáteční kapacita těchto dvou potrubí se očekává 144 GWh/d.

Společnost NET4GAS společně se svými partnery rovněž požádala Evropskou Komisi o udělení statusu PCI (Projekt společného zájmu) pro výše uvedené koridory. O udělení statutu by měla Evropská komise rozhodnout do konce letošního roku. Získání statusu PCI umožní přístup k finanční podpoře ze strany EU a zrychleným povolovacím procesům, což by přispělo ke včasné realizaci projektů. Snaha o získávání evropských finančních prostředků je extrémně důležitá u podobných projektů a v České republice se bohužel dlouhodobě jedná o podceňovanou a také málo využívanou cestu k financování veřejně prospěšných projektů.

Partneři projektů rovněž nabízí možnost stát se oficiálním podporovatelem projektů, jako to již učinily například společnosti Uniper nebo GasNet. Jedná se o velmi důležitý aspekt projektů, a proto je potřeba získat co nejvíce takovýchto podporovatelů. Více informací o projektech je možné nalézt na webových stránkách projektů: www.cghi.eu, www.cehc.euwww.sunshynecorridor.eu nebo je možné kontaktovat přímo zástupce NET4GAS na emailové adrese: .

Zdroj: Data od společnosti NET4GAS.