Německo alokuje 20 miliard EUR na vybudování páteřní vodíkové sítě

Německo alokuje 20 miliard EUR na vybudování páteřní vodíkové sítě

Německo se rozhodlo řešit vodíkové dilema prostřednictvím ambiciózního plánu – vybudování páteřní vodíkové sítě s kapacitou 270 TWh, což je téměř třikrát více než odhadovaná poptávka po vodíku v roce 2030 (ta je odhadovaná na 100 TWh). Tato vodíková síť, navržená jako jádro evropské vodíkové sítě, má spojit Německo se svými sousedy, mezi které patří Dánsko, Polsko, Česká republika, Rakousko a další. Německo počítá s tím, že z 60 % využiji stávající přepravní plynovody a zbývajících 40 % bude tvořit nové vodíkovody.

V úterý 14. listopadu 2023, spolkový ministr hospodářství a ochrany klimatu, Robert Habeck, prezentoval plán spolu s Thomasem Gößmannem, předsedou představenstva asociace německých provozovatelů plynárenských přepravních soustav (FNB Gas e.V.). Očekávané investiční náklady na rozvoj vodíkové sítě činí 19,8 miliard EUR. Vláda plánuje poskytnout daňové úlevy ve fázi zvyšování kapacity s garancí státní podpory do roku 2055, přičemž Německo by mělo produkovat dostatek vodíku pro pokrytí 30 až 50 % své domácí poptávky, zatímco zbytek bude pokryt dovozem.

Nyní bude zahájeno konzultační období, které potrvá do 8. ledna 2024, během něhož mohou být poskytnuty návrhy na úpravy plánu projektu vybudování páteřní vodíkové sítě. Konečný návrh má být předložen regulátorovi ke schválení do konce prvního čtvrtletí roku 2024.

I přes významný pokrok, který Německo činí směrem k rozvoji vodíkové ekonomiky, zůstává nevyřešeným problémem otázka skladování. Očekává se, že do roku 2045 bude nutné mít k dispozici 74 TWh kapacity pro skladování vodíku. Současná kapacita plynných zásobníků by však mohla být převedena pouze na 32 TWh z důvodu odlišných vlastností obou plynů. Diskuse o financování dalších skladovacích zařízení probíhá mezi vládou a průmyslovými aktéry. INES – Asociace německých provozovatelů plynových skladovacích systémů zdůrazňuje naléhavou potřebu nástroje k refinancování investic. Německo, lídr evropského vodíkového inovačního úsilí, čelí výzvě v podobě vytvoření dostatečné skladovací infrastruktury, což je klíčovým krokem směrem k udržitelné a efektivní vodíkové budoucnosti.

Zdroje:

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/germany-to-back-e20-billion-bid-to-build-hydrogen-pipe-network/

https://renewablesnow.com/news/germany-presents-plan-for-eur-20bn-hydrogen-network-840314/