Německá vláda schválila novou vodíkovou strategii

Německá vláda schválila novou vodíkovou strategii

Národní vodíková strategie je pro Německo strategickým nástrojem, který má umožnit dosažení ambiciózních energetických a klimatických cílů země. Hlavním cílem je i s pomocí využití vodíku dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2045 a snížit tak emise skleníkových plynů na nulu. Německý kabinet odsouhlasil zdvojnásobení národního cíle pro výrobu obnovitelného vodíku do roku 2030 z 5 GW na 10 GW v rámci dlouho očekávané aktualizace své strategie. Kapacita 10 GW by ročně měla vyrobit přibližně milion tun obnovitelného vodíku, což odpovídá 26-35 % předpokládané německé poptávky po vodíku v roce 2030. To představuje přibližně 33,33 TWh z celkových 95-130 TWh odhadovaných německou vládou. 

Zároveň je však třeba uvědomit si, že výroba vodíku je stále energeticky náročná, a proto by měl být využíván zejména tam, kde nelze využít přímo obnovitelnou elektřinu. S tím souvisí i vysoké náklady na výrobu vodíku a nedostatečné kapacity pro jeho výrobu. Pro dosažení cílů národní vodíkové strategie je nezbytné provést značné investice do vývoje kapacit elektrolyzérů, kompenzovat vyšší provozní náklady a zajistit stabilní podmínky pro prodej obnovitelného vodíku za ekonomicky udržitelnou cenu. Německá vláda proto plánuje poskytnout z federálních fondů a fondů spolkových zemí několik miliard eur na podporu výroby vodíku, výstavbu potřebné infrastruktury a umožnění jeho využití. 

Strategie klade důraz na rozvoj domácího trhu s vodíkem jako prvního kroku ke zvýšení jeho poptávky. Současně se zaměřuje na výstavbu odpovídající kapacity pro výrobu vodíku a vývoj technologií pro jeho využití na straně poptávky. Zahrnuje také vytvoření regulačního rámce pro rozvoj a rozšíření nezbytné infrastruktury pro dopravu a distribuci vodíku. Cílem je posílit konkurenceschopnost německých společností a podpořit výzkum, vývoj a export technologií vodíku. 

Jednou z klíčových oblastí strategie je také zajištění budoucí dodávky vodíku z obnovitelných zdrojů energie a jeho produktů. K tomu bude využita mezinárodní spolupráce a uzavírání partnerství. Německo chce budovat spolupráci na evropské úrovni s partnery, kteří jsou blíže (například Skandinávie, Dánsko a Nizozemsko), ale zahrne také neevropské země s vysokým potenciálem pro obnovitelnou energii. Německo zároveň připravuje samostatnou strategie pro dovoz vodíku, která má signalizovat partnerům, že země chce vstoupit do globálních partnerství, zajistit spolehlivé dodavatelské řetězce a stanovit udržitelné standardy. 

Nová německá vodíková strategie je založena na úspěšné první verzi, která ale byla aktualizována s ohledem na zvýšené ambice v oblasti ochrany klimatu a nové výzvy na energetickém trhu. Očekává se, že do roku 2027 bude v Německu vybudována 1 800 km dlouhá síť plynovodů přepravující čistý vodík. 

Strategie opět potvrzuje potenciál vodíku v chemickém průmyslu, ocelářství a dalších odvětvích, které lze obtížně elektrifikovat, jako je nákladní doprava, letecká doprava, lodní doprava, výroba elektřiny a další. Strategie zároveň zdůrazňuje dobré postavení Německa na poli vodíkových technologií.

Ministr dopravy Německa, Volker Wissing, uvedl: "Vodík a jeho deriváty jsou důležitým stavebním kamenem pro udržitelnou a šetrnou klimatu mobilitu a doplňují tak ostatní alternativní pohony."


Zdroje: 

https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Hydrogen/Dossiers/national-hydrogen-strategy.html 

https://www.h2-view.com/story/germany-doubles-domestic-hydrogen-production-target-to-10gw-while-planning-import-strategy/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=linkedin&utm_campaign=rss 

https://www.hydrogeninsight.com/policy/germany-doubles-its-green-hydrogen-production-target-for-2030-in-new-update-of-national-strategy/2-1-1491715