Namibie novou dohodou pokročila v projektu obnovitelného vodíku v hodnotě 10 miliard USD

Namibie novou dohodou pokročila v projektu obnovitelného vodíku v hodnotě 10 miliard USD

Namibijská vláda a společnost Hyphen Hydrogen Energy podepsaly dohodu o vytvoření zeleného vodíkového a čpavkového komplexu v hodnotě 10 miliard USD. Společnost Hyphen, společný podnik německého developera obnovitelných zdrojů energie Enertrag a mezinárodní investiční společnosti Nicholas Holdings, byla určena jako preferovaný partner pro tento průlomový projekt. Vláda vyčlenila dva pozemky v národním parku Tsau Khaeb, aby usnadnila vývoj tohoto plánu.

Podle dohody bude projekt realizován v několika fázích. Zpočátku plánuje společnost Hyphen zahájit výrobu obnovitelného vodíku do roku 2026. Společnost však svůj časový plán přehodnotila a nyní usiluje o dosažení kapacity výroby jednoho milionu tun čpavku ročně do konce roku 2027, po níž bude v roce 2029 následovat fáze plné výroby dvou milionů tun amoniaku ročně. Poslední fáze bude zahrnovat instalaci 3 GW kapacity elektrolyzérů napájených přibližně 7 GW obnovitelných zdrojů energie.

Společnost Hyphen si již zajistila dohody o memorandu o porozumění (MoU) o odběru s významnými průmyslovými subjekty. Německá společnost RWE, jihokorejská společnost Approtium a nejmenovaná "významná chemická společnost" projevily zájem o odkup podstatné části produkce projektu. Ačkoliv závazné dohody ještě nebyly podepsány, tyto dohody o odběru znamenají silný tržní potenciál a poptávku po obnovitelném vodíku a čpavku.

Financování a výstavba projektu budou zahájeny, jakmile společnost Hyphen dokončí své úsilí o získání finančních prostředků, což se předpokládá ve druhé polovině roku 2025.

Dohoda Namibie se společností Hyphen Hydrogen Energy o výstavbě komplexu s obnovitelným vodíkem a čpavkem v hodnotě 10 miliard USD podtrhuje odhodlání Namibie využívat čistou energii a její potenciál stát se africkým epicentrem obnovitelné energie. Projekt se zaměřuje na vytváření pracovních míst, místní zásobování a udržitelnost a jeho cílem je změnit životy Namibijců a zároveň přispět k celosvětovému úsilí v boji proti změně klimatu. Toto partnerství znamená významný krok vpřed na cestě Namibie k energetické transformaci a vytváří cestu k zelenější a prosperující budoucnosti.

Zdroje:

https://hyphenafrica.com/news/the-government-of-the-republic-of-namibia-and-hyphen-hydrogen-energy-sign-us10-billion-green-hydrogen-project-agreement-at-official-ceremony/

https://www.hydrogeninsight.com/production/namibia-agrees-deal-to-progress-10bn-green-hydrogen-project-a-sum-nearly-equal-to-nations-gdp/2-1-1456363

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/namibia-moves-ahead-on-green-hydrogen-project-with-german-investors/

 

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union