Evropský parlament schválil návrh klíčové legislativy směřující k dekarbonizaci evropského průmyslu

Evropský parlament schválil návrh klíčové legislativy směřující k dekarbonizaci evropského průmyslu

Evropský parlament (EP) v úterý 21. listopadu 2023 schválil svůj postoj k právnímu předpisu "Net-Zero Industry Act (NZIA)".

NZIA vychází z průmyslového plánu Zelené dohody pro Evropu. Jeho hlavním cílem je rozšířit výrobu v EU, která využívá ekologicky šetrné technologie, podporující přechod na čistou energii s minimálními, nulovými nebo zápornými emisemi skleníkových plynů. Tímto právním předpisem se očekává zvýšení investic a vytvoření příznivějších podmínek pro čisté technologie v EU. Cílem je dosáhnout nebo se přiblížit k 40 % celkové výrobní kapacity Unie využívající strategické klimaticky neutrální technologie do roku 2030, což urychlí dosažení cílů v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a podpoří přechod na klimatickou neutralitu do roku 2050. Tímto způsobem se posílí konkurenceschopnost průmyslu EU, vytvoří kvalitní pracovní místa a podpoří úsilí EU o dosažení energetické nezávislosti.

Členské státy EU mají v první polovině prosince přijmout stanovisko k NZIA v Radě Evropské unie, aby se legislativa definitivně uzákonila.

Již od představení návrhu Evropskou komisí v březnu letošního roku byl text několikrát přepracován. Původní verze obsahovala pouze 10 čistých technologií, nyní se však dostala na 17 klíčových technologií, které jsou považovány za nezbytné pro přechod Evropy k udržitelné ekonomice. Mezi tyto tzv. čisté technologie patří: technologie k produkci obnovitelné energie (větrná a solární), technologie jaderné energie (štěpení, slučování, jaderný cyklus), úložiště energie; zachytávání, přeprava, vstřikování, skladování a využití oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného; vodík (doprava, elektrolyzéry, palivové články, pohon a infrastruktura pro výrobu a doplňování paliva), alternativní paliva, biometan, nabíjení elektrických vozidel, tepelná čerpadla, energetická účinnost, distribuci tepelné energie a elektrické sítě, termonukleární fúze, elektrifikace a vysoká účinnost průmyslových procesů pro energeticky a uhlíkově náročné průmyslová odvětví, výroba biomateriálů a recyklace.

Koncem října 2023, Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) opustil původní koncept dvou prioritních seznamů strategický a sekundární (ve strategickém seznamu nefigurovaly technologie jaderné energie). Ve finálním sjednoceném seznamu tak jsou jak budoucí jaderné technologie (malé modulární reaktory) tak ty konvenční (tradiční jaderné reaktory).

Změny, které europoslanci předložili, rozšířily dosah návrhu legislativy tak, aby zahrnovala celý dodavatelský řetězec, včetně komponent, materiálů a zařízení pro výrobu čistých technologií. Bylo také navrženo rozšíření a pravidelná aktualizace širšího seznamu technologií, včetně jaderné a termojaderné energie, udržitelných leteckých paliv (SAF) a specifických průmyslových technologií.

Zákon udržuje dvě kategorie projektů: ty zaměřené na výrobu čistých technologií a strategické projekty. NZIA má rovněž za cíl zjednodušit povolovací procesy a stanovuje doby 9 až 12 měsíců pro standardní projekty a 6 až 9 měsíců pro strategické projekty k autorizaci. Europoslanci dále předložili návrh na vytvoření iniciativy nazvané "Net-Zero Industry Valleys," která by měla zrychlit povolovací procesy tím, že část sběru důkazů o životním prostředí deleguje na jednotlivé členské státy.

Financování projektů spojených s dosažením nulových emisí v průmyslových oblastech by dle předloženého návrhu mělo pocházet z národních příjmů, které plynou z evropského systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) a pro většinu strategických projektů prostřednictvím Platformy strategických technologií pro Evropu (STEP), jejímž zřízení bylo navrženo Komisí letos v červnu.

Přijetím této legislativy Evropský parlament vyjadřuje odhodlání posílit průmyslovou výrobu v Evropě s ohledem na klimatické cíle a stát se konkurenceschopnou na poli čistých technologií v globálním měřítku. Tato legislativa bude mít ústřední vliv na rozvoj 17 čistých technologií považovaných za klíčové pro přechod k nulovým emisím do roku 2050. Nyní se čeká na stanovisko Rady EU, aby mohly začít jednání trialogu o konečném znění NZIA.

Zdroje:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20231117IPR12205/meps-back-plans-to-boost-europe-s-net-zero-technology-production

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-parliament-back-broad-net-zero-industry-list-ahead-of-tough-trilogue-talks/

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union