Evropský parlament přijal nová pravidla pro vodíkové plnicí stanice a lodní paliva na bázi vodíku

Evropský parlament přijal nová pravidla pro vodíkové plnicí stanice a lodní paliva na bázi vodíku

Evropský parlament schválil nová nařízení týkající se rozvoje infrastruktury pro vodíkové stanice a udržitelná paliva pro lodě. První nařízení stanovuje, že každých 200 km podél hlavních sítí TEN-T v EU (v ČR dálnice D0, D1, D2, D5, D8, D11, D49, D52 a D55) by měly být zřízeny vodíkové plnicí stanice, které umožní rychlé a efektivní tankování těžkých nákladních a lehkých užitkových vozidel na vodík. Plnicí stanice by měly mít kapacitu 1 tuny výdeje denně. V městských uzlech (většina krajských měst v ČR) bude také povinné stavět plnicí stanice, avšak bez minimálního požadavku na denní výdej. Na dálničních tazích bude nutné zajistit minimální plnicí tlak 700 barů. 

Druhé nařízení se týká lodní dopravy a klade povinnosti na provozovatele lodí používat nejméně 1 % obnovitelných paliv nebiologického původu do roku 2034. Tato opatření mají snížit emise skleníkových plynů v námořním sektoru a přispět k dosažení udržitelnější dopravy. Lodní doprava je zodpovědná za významný podíl emisí v dopravním sektoru. 

Politická dohoda o obou nařízeních byla dosažena mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí již v březnu tohoto roku. Formální přijetí nařízení již proběhlo ve všech institucích. Vstup nařízení v platnost se očekává na začátku příštího roku. 

Mimo to na konci března 2023 byla také na unijní úrovni nalezena shoda nad kompromisním návrhem směrnice podporující obnovitelné zdroje energie. Nově směrnice stanovuje sektorové cíle pro RFNBO společně s obecnými cíli ve vztahu k úspoře emisí a navyšování obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu členských států. Směrnice je důležitým legislativním aktem zavazujícím členské státy Evropské unie k spotřebě obnovitelného vodíku v sektorech průmyslu a dopravy. 

 

Zdroje: 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230707IPR02419/meps-adopt-new-rules-for-more-charging-stations-and-greener-maritime-fuels  

https://www.hydrogeninsight.com/policy/european-parliament-signs-off-new-rules-on-hydrogen-filling-stations-and-h2-based-shipping-fuels/2-1-1484863 

https://www.h2-view.com/story/european-parliament-approves-hrs-and-maritime-fuel-regulations/  

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union