Evropská vodíková banka a iniciativa H2Global spojily své síly za účelem rozvoje vodíkového hospodářství

Evropská vodíková banka a iniciativa H2Global spojily své síly za účelem rozvoje vodíkového hospodářství

Německý ministr pro ekonomiku a klima Robert Habeck a komisařka pro energetiku EU Kadri Simson oznámili plány na rozšíření iniciativy H2 Global do celé Evropské unie. Německo hodlá investovat více než 5 miliard EUR do nákupu vodíku vyrobeného mimo jeho hranice, což je nárůst o 1 miliardu EUR oproti původnímu plánu. Přesné podrobnosti týkající se rozšíření a financování této iniciativy zatím nejsou známy, avšak tato nová opatření mají za cíl podpořit producenty vodíku a přimět stávající uživatele k přechodu na tento udržitelnější zdroj energie.

Iniciativa H2 Global nabízí výrobcům vodíku desetileté smlouvy o nákupu vodíku. Následně probíhají aukce, na kterých je vodík prodáván zájemcům s nejvyšší nabídkou a rozdíl v ceně je pokryt grantem od německé vlády. Tato iniciativa již zahájila první aukce v hodnotě 900 milionů eur na nákup importovaného amoniaku, methanolu a udržitelného leteckého paliva. Nizozemsko již připojilo svou aukční platformu k iniciativě H2 Global a Belgie a Rakousko se také zabývají možností zapojení do tohoto projektu.

Rozšíření iniciativy H2 Global na nákupy vodíku v rámci Evropské unie představuje významný krok směrem k udržitelné energetické budoucnosti. Pro Českou republiku to znamená nové příležitosti v oblasti vodíkového sektoru a podporu rozvoje trhu s obnovitelným vodíkem. Společné úsilí členských států EU a spolupráce s německou vládou má potenciál vytvořit stabilní a konkurenceschopný trh pro vodík a přispět k dosažení cílů Evropské unie v oblasti dosažení uhlíkové neutrality.

Zdroje:

https://energy.ec.europa.eu/news/joint-statement-commissioner-simson-and-german-minister-habeck-energy-issues-2023-05-31_en

https://hydrogeneurope.eu/european-hydrogen-bank-and-h2global-join-forces-to-boost-global-hydrogen-ramp-up/

https://www.hydrogeninsight.com/policy/germany-extends-flagship-h2-global-green-hydrogen-purchasing-scheme-to-all-eu-member-states/2-1-1459130

https://www.h2-global.de/post/900-million-eur-market-ramp-up-green-hydrogen