Evropská unie poskytla 3,6 miliardy eur na nízkoemisní projekty – více než polovina je věnována projektům spjatých s obnovitelným vodíkem

Evropská unie poskytla 3,6 miliardy eur na nízkoemisní projekty – více než polovina je věnována projektům spjatých s obnovitelným vodíkem

Evropská komise nedávno oznámila, že přidělí celkem 3,6 miliardy eur na 41 projektů zaměřených na nízkouhlíkové technologie. Více než polovina těchto projektů je věnována výrobě a využití obnovitelného vodíku, jeho derivátům, jako jsou methanol a amoniak, a také rozšiřování výroby elektrolyzérů a palivových článků. 

Finanční podpora pochází z Inovačního fondu, který je podpořen příjmy z Evropského systému pro obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). Finanční prostředky jsou rozděleny do jednotlivých kroků v rámci rozvoje projektů. Pouze 40 % z celkové podpory je k dispozici na začátku před spuštěním projektu, zbytek je uvolňován postupně na základě toho, jak projekt prokáže reálné snižování emisí CO2. Všechny podporované projekty by měly být spuštěny nejpozději do roku 2030. 

Třetí výzva pro granty z Inovačního fondu zahrnuje čtyři kategorie: obecná dekarbonizace, inovativní elektrifikace nebo vodík v průmyslu, čistá výroba technologií a středně velké pilotní projekty pro technologie ještě nepřipravené na komercializaci. Vodíkové projekty zahrnují iniciativy jako Green Steel, Green H2 Atlantic, H2 Maasvlakte, electroMethanol-Rhône, FFI Holmaneset Green Ammonia Production (GAP), Tarragona Network Hydrogen, Columbus, Green Methanol in Galicia, Asturias H2 Valley, EnergyHys, Triskelion, HydrOxy Hub Walsum, Green Ammonia Linz (GRAMLI). 

Frans Timmermans, viceprezident Evropské komise, se k této výzvě vyjádřil následovně: "S investicemi do inovativních řešení jako jsou tyto projekty, naplňujeme cíle Evropy v oblasti zeleného přechodu, podporujeme naše průmyslová odvětví a přinášíme energetickou bezpečnost, udržitelnost a prosperitu pro budoucí generace. Díky tomu, že jsme stanovili cenu za emise CO2, má Evropa dodatečnou finanční sílu, která umožňuje tyto transformační investice." 
 
Vybrané projekty se nacházejí v 15 členských státech EU a Norska. Všechny podpořené projekty budou uvedeny do provozu před rokem 2030 a mají potenciál zabránit 221 milionům tun emisí CO2 během prvních 10 let provozu. 

EU koncem letošního roku vyhlásí další výzvu v hodnotě 4 miliard eur pro velké, střední a malé projekty, které budou moci získat granty z Inovačního fondu, ačkoli plánuje také časem přejít od systému výzev k předkládání návrhů k modelu aukcí. 

Zdroje:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3787

https://hydrogen-central.com/innovation-fund-eu-awards-over-e36bn-41-large-scale-clean-tech-projects-hydrogen-included/

https://www.hydrogeninsight.com/innovation/hydrogen-windfall-eu-grants-3-6bn-to-low-carbon-tech-projects-more-than-half-of-which-are-dedicated-to-green-h2/2-1-1486480