EK v prosinci uskuteční první aukci dotací na vodík z obnovitelných zdrojů, nízkouhlíkový vodík je vyřazen

EK v prosinci uskuteční první aukci dotací na vodík z obnovitelných zdrojů, nízkouhlíkový vodík je vyřazen

Verdikt Evropské komise vyloučit nízkouhlíkový vodík z finanční podpory podtrhuje její závazek vůči obnovitelnému vodíku jako klíčovému prvku v energetickém přechodu k uhlíkově neutrální budoucnosti. Upřednostněním obnovitelného vodíku chce Komise využít nově vybudované projekty obnovitelných zdrojů energie k napájení elektrolyzérů a zajistit tak do roku 2030 využití 100 % čisté elektřiny každou hodinu. Ačkoli akty v přenesené pravomoci, které tyto požadavky formalizují, čekají na schválení Evropským parlamentem a Evropskou radou, zástupci průmyslu vyjádřili obavy z přísných předpisů a jejich možného dopadu na nákladovou efektivitu výroby vodíku z obnovitelných zdrojů v EU.

Rozhodnutí Komise přijmout pro pilotní aukci mechanismus podpory s desetiletou fixní prémií, který nabízí až 4 EUR za kilogram vodíku, se odchyluje od variabilního modelu smluv o rozdílu (CfD) používaného ve Spojeném království. Toto rozhodnutí sice naznačuje, že Komise je odhodlána poskytovat stabilní finanční pomoc, ale zároveň zcela nevylučuje budoucí zařazení CfD do dalších aukcí. Cílem mechanismu pevných prémií je překlenout rozdíl mezi náklady na výrobu vodíku a cenou za odběr a poskytnout tak dlouhodobou podporu vývojářům po celou dobu životnosti jejich projektů.

Zúčastněné strany z odvětví nicméně vyjádřily obavy a doporučení týkající se různých aspektů pilotní aukce. V reakci na volání po větší flexibilitě Evropská komise nadále neochvějně trvá na svém závazku podporovat pouze vodík z obnovitelných zdrojů. Vyloučení nízkouhlíkového vodíku vedlo zástupce průmyslu k otázce možného dopadu na nákladovou konkurenceschopnost a škálovatelnost projektů obnovitelného vodíku v Evropské unii.

V reakcích průmyslu se navíc objevily obavy ohledně časového harmonogramu projektů a přísného omezení dotací. Podle návrhu podmínek musí vítězní uchazeči uvést své projekty do provozu do tří a půl roku od podpisu grantové dohody. Nedodržení této lhůty do podzimu 2027 by mělo za následek zkrácení doby podpory o šest měsíců a přímé ukončení smlouvy, pokud by komerční provoz nebyl zahájen do jara 2028. Zúčastněné strany z odvětví se vyslovují pro prodloužení lhůty projektu na pět nebo šest let s ohledem na nejistotu týkající se dostupnosti elektrolyzérů a možných událostí vyšší moci. Navrhují také mírnější přístup ke zpožděním projektu a navrhují prodloužení odkladné lhůty na jeden nebo jeden a půl roku s poměrným snížením podpory namísto okamžitého ukončení.

Odpovědi z odvětví navíc zdůraznily obavy týkající se prahových hodnot velikosti projektu a navrhly úpravu navrhovaného požadavku na minimální velikost 5 MW. Některé zúčastněné strany navrhují zvýšit spodní hranici na pět tun produkce vodíku denně, zatímco jiné tvrdí, že omezení velikosti znevýhodňuje menší projekty. Vyvážení potřeby úspor z rozsahu a podpory rozmanitosti v rámci vodíkového průmyslu představuje pro tvůrce politik výzvu.

Sporným se v rámci sektoru ukázalo také řešení smluv o nákupu energie (PPA) a smluv o nákupu vodíku (HPA). Evropská komise v současné době nařizuje vývojářům, aby si zajistili desetileté PPA a pětileté HPA s pevnou cenou, které pokrývají 100 % objemu projektu, což vyžaduje pokročilá jednání s orgány ochrany životního prostředí, bankami a dodavateli zařízení. Nedostatek PPA a váhavost potenciálních odběratelů zavázat se k vysokým cenám však představuje pro vývojáře projektů překážky.

Rozhodnutí Evropské komise vyloučit nízkouhlíkový vodík z finanční podpory odráží její závazek vůči obnovitelnému vodíku jako preferované cestě k dekarbonizaci energetického odvětví. Zatímco zúčastněné strany z odvětví prosazovaly větší flexibilitu v předpisech o státní podpoře a prodloužení doby výstavby, Komise nadále klade důraz na přísná kritéria na podporu využívání obnovitelného vodíku získaného z obnovitelných zdrojů energie. Nadcházející pilotní aukce dotací na obnovitelný vodík se bude konat v prosinci a nabídne účastníkům trhu příležitost zajistit si finanční podporu pro své projekty v oblasti obnovitelného vodíku.

Zdroje:

https://www.hydrogeninsight.com/policy/exclusive-eu-to-hold-its-first-green-hydrogen-subsidy-auction-in-december/2-1-1453067

https://energycentral.com/c/cp/eu-hold-its-first-green-hydrogen-subsidy-auction-december