Čínská dominance ve výrobě elektrolyzérů by měla skončit, EU zvyšuje výrobní kapacity

Čínská dominance ve výrobě elektrolyzérů by měla skončit, EU zvyšuje výrobní kapacity

Podle reportu Mezinárodní energetické agentury nazvaným „The State of Clean Technology Manufacturing“ se očekává, že pokud všechny plánované expanze výroby proběhnou, čínský tržní podíl ve výrobě elektrolyzérů klesne z dnešních 40 % na 25 % do roku 2030. Naopak podíl EU se zvýší z 20 % na současných 25 %, což by znamenalo, že jak Čína, tak Evropská unie by každá disponovaly přibližně 18 GW kapacity.

Podle odhadů IEA by se podíl Spojených států na celkové výrobní kapacitě elektrolyzérů (přibližně 16 GW) neměnil a zůstal by na současných 20 %. Agentura připomíná, že americké projekty na výrobu postupují velmi pomalu. Zbylých 30 % by pak tvořily kapacity z ostatních částí světa.

IEA však ve svém reportu nespecifikuje podrobnosti o výrobě elektrolyzérů mimo Čínu, USA a EU. Nicméně existují plány na výstavbu alespoň 8 GW továren na výrobu elektrolyzérů v Indii a dalších kapacit v Austrálii, na Blízkém východě a v Maroku.

IEA dodává, že EU a USA by měly mít domácí výrobní kapacity pokrývající 100 % resp. 90 % jejich domácí poptávky. Tyto statistiky budou jistě pozitivní zprávou pro politiky v Bruselu a Washingtonu, kteří se snaží vytvářet nové průmyslové odvětví v oblasti zelené technologie.

Je však třeba podotknout, že uvedená čísla se opírají o plánované kapacity a expanzní plány, které se pohybují od fáze plánování po konečné investiční rozhodnutí. IEA upozorňuje, že v tomto ohledu je značný prostor pro chyby.

Agentura odhaduje, že pouze 2 % plánovaných výrobních kapacit ve Spojených státech jsou aktuálně v procesu výstavby, zatímco v EU je to přibližně 15 % IEA však také zdůraznila, že doba přípravy v délce jednoho až tří let znamená, že výrobci mají čas na případné rozšíření, pokud bude zachován finanční rámec.

Naopak je možné, že kapacita čínské výroby elektrolyzérů mohla být podhodnocena, protože většina společností působících v této zemi není vedena stejným právním režimem finanční transparentnosti, což naznačuje možnost neohlášených expanzí.

IEA také upozorňuje, že některé plánované výrobní kapacity se mohou přesouvat z jedné země do druhé v souladu s politickými změnami a vývojem trhu.

Celkově očekává IEA, že do roku 2030 přibude 115 GW nových kapacit, včetně plánovaných kapacit, které ještě nemají přesně určeno místo jejich umístění. To představuje růst plánovaných projektů o přibližně 20 % ve srovnání s koncem roku 2022. Podle IEA by to mělo snížit náklady na elektrolyzéry o 60 %.

Zdroje:

https://www.iea.org/reports/the-state-of-clean-technology-manufacturing

https://www.hydrogeninsight.com/electrolysers/iea-chinese-dominance-of-hydrogen-electrolyser-manufacturing-is-coming-to-an-end-as-eu-catches-up/2-1-1454413

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union