VŠCHT Praha je koordinátorem evropského projektu HyAcademy.EU zaměřeného na vzdělávání v oblasti vodíkových technologií

VŠCHT Praha je koordinátorem evropského projektu HyAcademy.EU zaměřeného na vzdělávání v oblasti vodíkových technologií

Plány Evropské unie odhadují, že do roku 2030 bude v evropském vodíkovém průmyslu přímo zapotřebí 180 000 kvalifikovaných pracovníků. Vodíková cestovní mapa Evropy od Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking předpokládá více než jeden milion (přímá a nepřímá zaměstnanost), včetně širšího odvětví vodíkové energetiky. 

Ať už jsou čísla jakákoli, roste potřeba specializovaných studijních a vzdělávacích programů, které poskytnou potřebné dovednosti a znalosti v oblastech technologie, inženýrství, (elektro)chemie, fyziky, výpočetní techniky, ekonomiky, politiky atd. Aby bylo možné podnítit skutečné inovace, je zapotřebí jak důkladné vzdělání v základních vědách na univerzitách, tak praktická příprava techniků v pracovním prostředí. Měkké a tvrdé dovednosti jsou nezbytné pro řešení každodenních technologických až manažerských úkolů a umožňují pracovníkům rozvíjet jejich kariéru v rámci vodíkového hospodářství.

Konsorcium 17 partnerů z 11 zemí pod vedením VŠCHT Praha chce pomoci zaplnit tuto mezeru v přípravě kvalifikovaných odborníků v rámci nově zahájeného projektu HyAcademy.EU. Projekt získal finanční podporu od EU prostřednictvím Clean Hydrogen Partnership JU, ale je spolufinancován i z prostředků Velké Británie a Švýcarska. Doba řešení projektu je stanovena na 4,5 roku.

Evropská vodíková akademie přispěje k budování „lidských zdrojů“ tím, že se zaměří na vzdělávání a odbornou přípravu prostřednictvím formálního vzdělávání (univerzity, technické školy, základní a střední školy). Bude spolupracovat s projektem ERASMUS+ GreenSkills4H2, který se zaměřuje na zvyšování odborné kvalifikace a odbornou přípravu.

Evropská vodíková akademie má tyto cíle:

- vybudovat a udržovat síť více než 100 univerzit (The Network of 100), které nabízejí uznávané kvalifikace, specializace a tituly v oblasti vodíkových technologií,

- vybudovat a udržovat síť více než 500 škol, které začleňují vodíková témata do výuky přírodních věd, včetně středisek praktické přípravy, středních škol, gymnázií a vysokých škol se specifičtějším technickým vzděláním,

- vytvořit síť praktických, fyzických školicích laboratoří,

- nabídnout portál pro prezentaci a propojení vzdělávacích programů dostupných v síti i mimo ni s cílem poskytnout budoucím účastníkům vzdělávání přesné a podrobné informace o možnostech odborné přípravy a kariéry.

- poskytovat bezplatně vzdělávací materiály v evropských jazycích lektorům a učitelům, aby mohli pedagogičtí pracovníci poskytovat rozsáhlý soubor potřebných vzdělávacích opatření,

- vyvíjet a začleňovat nové (online) výukové metodiky do univerzitních, vysokoškolských a školních osnov a školit pedagogické pracovníky, aby je mohli úspěšně používat.

HyAcademy.EU významně přispěje k cílům EU nabízet přístup k vysoce kvalitnímu vzdělávání, podporovat vytváření vysoce kvalifikované pracovní síly nejen v evropském vodíkovém průmyslu. Prostřednictvím školních aktivit bude podporovat povědomí veřejnosti o vodíkových technologiích a jejich přijetí.