Vodíkové palivové články v energetice

Vodíkové palivové články v energetice

Elektrické generátory s technologií AFC (Alkaline Fuel Cell) nabízejí efektivní náhradu za dieselagregáty. Nový systém Gencell BOX a osvědčený generátor Gencell BOX 48V / 5kW (10 kW) od Stand by Energy jsou inovativní řešení pro spolehlivý zdroj energie. S nízkým provozním hlukem a nulovými emisemi škodlivin jsou ideální pro komerční i odlehlé lokality.

Možnosti využití generátorů elektrické energie s technologií AFC ( Alkaline Fuel Cell ) palivových článků jako náhrady za dieselagregáty.

AFC generátory jsou jeden z typů vodíkových palivových článků vhodných svojí pracovní          teplotou ( 70°C), účinností, jednoduchou obsluhou a spolehlivostí pro komerční využití.

Jako ekologicky „zelené“ zařízení bez emisí škodlivin začíná být preferovaným zdrojem energie místo dieselagregátů. Palivem je stlačený vodík, emisním výstupem vodní pára. Příští rok společnost Gencell uvede na trh systém BOX s implementovaným generátorem vodíku z amoniaku.

Naše společnost Standby energy ve spolupráci se společností Kunst Technik uvádí na trh izraelský generátor Gencell BOX 48V / 5kW (10 kW). Systém se již více jak 2 roky komerčně používá v různých projektech po celém světě.  

Nejvíce aplikací má jako zdroj pro vysílače operátorů a záchranných složek, napájení kritických systémů ( řídící systémy distribučních rozvoden) a systémů v odlehlých lokalitách bez energetické sítě.       Může být ale použit všude tam, kde je potřeba spolehlivé zařízení s minimální údržbou. Jako bezemisní systém s nízkou úrovní provozního hluku v kombinaci s fotovoltaikou a bateriovým úložištěm představuje stabilní a spolehlivý zdroj, kde generátor doplní případnou chybějící energii z fotovoltaického systému.

Jeden generátor máme jako demonstrační systém instalován v naší společnosti a rádi všem zájemcům budeme demonstrovat jeho vlastnosti. Ke generátoru je dodáván zákaznický vizualizační software a naše společnost zajišťuje komplexní služby od projektu po finální montáž a servis.

 

Ing. Jaroslav Tauber

Standby energy s.r.o

Litice 905  Plzeň

GSM : + 420 730 141 091

www.standbyenergy.cz