Valcon International s.r.o. je certifikovaným partnerem společnosti Enapter s.r.l.

Valcon International s.r.o. je certifikovaným partnerem společnosti Enapter s.r.l.

Valcon International s.r.o. se stala certifikovaným partnerem společnosti Enapter s.r.l. a úspěšně integruje modulární AEM elektrolyzéry Enapter do svých projektů, které zahrnují úpravu vody, výrobu vodíku a jeho distribuci na nízkém a středním tlaku. Společnost Valcon plánuje rozšíření svých vodíkových projektů v roce 2024 s novými aplikacemi.

Valcon International s.r.o. se stala certifikovaným partnerem společnosti Enapter s.r.l. a úspěšně integruje modulární AEM elektrolyzéry Enapter do svých projektů, které zahrnují úpravu vody, výrobu vodíku a jeho distribuci na nízkém a středním tlaku. Společnost Valcon plánuje rozšíření svých vodíkových projektů v roce 2024 s novými aplikacemi.

Valcon International s.r.o. se stává certifikovaným partnerem společnosti Enapter s.r.l. Společost Valcon integruje ve svých projektech AEM elektrolyzéry společnosti Enapter. Jedná se o modulární řešení, kde je možné sestavovat elektrolyzéry z elementárních jednotek o výkonu 0.5 Nm3/hod, popřípadě větší řešení s modularitou o výkonu 120 kW.

Valcon integruje toto vybavení do svých komplexních projektů, která zahrnují úpravu vody, výrobu vodíku, ukládání a rozvody vodíku nízkotlaké, na úrovni 35 bar, nebo po stlačení na středním tlaku 230 bar a automatické řízení celého celku.

Společnost Valcon International s.r.o. úspěšně dokončila několik vodíkových projektů včetně instalace a uvedení do provozu, které byly představeny v minulých newsletterech. Pro rok 2024 připravujeme a máme rozpracováno několik nových aplikací.

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union