Plánované koridory na dovoz vodíku do ČR

Plánované koridory na dovoz vodíku do ČR

S cílem podpořit evropské a národní cíle pro dekarbonizaci a přispět k transformaci energetiky a rozvoji vodíku, spolupracuje společnost NET4GAS se svými partnery na rozvoji několika mezinárodních projektů jeho přepravy, které by umožnily dovoz cenově dostupného vodíku do našeho regionu.

Prvním z nich je projekt Czech German Hydrogen Interconnector (CGHI). Cílem tohoto projektu je vybudování přepravní cesty pro čistý vodík vyrobený v Baltském moři a Severských státech do České republiky a dále na jih do Německa. Dalšími partnery tohoto projektu jsou společnosti Gascade a Open Grid Europe (OGE). Druhý projektem je Central European Hydrogen Corridor (CEHC). Jeho cílem je umožnit přepravu čistého vodíku z Ukrajiny přes Slovensko a Českou republiku do velkých oblastí poptávky po vodíku v Německu a dále v EU. NET4GAS rozvíjí tento projekt s dalšími zúčastněnými přepravními operátory (TSO) –OGE, NET4GAS, eustream a plynárenským TSO Ukrajiny. Třetí projekt je SunsHyne Corridor. Jeho cílem je přivést do regionu čistý vodík ze zásobovacích oblastí v severní Africe. Kromě NET4GAS jsou partnery tohoto projektu společnosti SNAM, TAG, eustream a OGE.

Všechny tři projekty představují zásadní krok k posílení energetické bezpečnosti a diverzifikace zdroje vodíku pro Evropu. Koridory umožní českým spotřebitelům přístup k cenově dostupnému vodíku, což je vzhledem k omezeném potenciálu jeho výroby na území ČR klíčové pro rozvoj domácí vodíkové ekonomiky. Projekty proto mají v ČR politickou podporu a budou nedílnou součástí aktualizované národní vodíkové strategie.

V rámci rozvoje těchto projektů plánuje NET4GAS do roku 2030 přeměnit dva své stávající velké plynovody na přepravu čistého vodíku – jeden na jižní větvi a jeden na západní větvi stávající sítě. Díky plnému využití stávající infrastruktury pro konverzi na vodíkovody se odhaduje, že celkové náklady na přepravu suroviny v těchto potrubích nepřekročí 0,10 EUR/kg na 1000 km, což je výrazně méně než v případě nově budovaných přepravních cest. Počáteční kapacita těchto dvou potrubí se očekává 144 GWh/d.

Společnost NET4GAS společně se svými partnery rovněž požádala Evropskou Komisi o udělení statusu PCI (Projekt společného zájmu) pro výše uvedené koridory. O udělení statutu by měla Evropská komise rozhodnout do konce letošního roku. Získání statusu PCI umožní přístup k finanční podpoře ze strany EU a zrychleným povolovacím procesům, což by přispělo ke včasné realizaci projektu.

Partneři projektů rovněž nabízí možnost stát se oficiálním podporovatelem projektů, jako to již učinily například společnosti Uniper nebo GasNet, a získat tak přístup k detailním informacím o projektu nad rámec veřejně dostupných zdrojů. V případě zájmu kontaktujte: .

Jednotlivé koridory budou ve větším detailu představeny v navazujících článcích. Více informací o projektech je možné také nalézt na webových stránkách projektů: www.cghi.eu, www.cehc.euwww.sunshynecorridor.eu.

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union