Země Visegrádu budou společně rozvíjet vodíkové technologie

Visegrad FundPraha, 10. prosince 2015 – Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko a další středoevropské státy navazují spolupráci v oblasti vodíkových technologií. Chtějí se tak přiblížit úrovni západní Evropy v této perspektivní oblasti energetiky. Projekt pod vedením České technologické vodíkové platformy (HYTEP) vyvrcholí na jaře mezinárodní konferencí Hydrogen Days.

Skladování a konverze energie je jedním z nejčastěji diskutovaných problémů v souvislosti s rozvojem obnovitelné energetiky. Jako slibné řešení se jeví vodíkové technologie, které v Evropě získávají stále významnější podporu jak ze strany Evropské komise a jednotlivých vlád, tak přímo od největších energetických koncernů či automobilek.

„V Česku, Polsku a dalších středoevropských zemích jsme také zaznamenali řadu úspěchů v oblasti experimentálního výzkumu a vývoje funkčních zařízení na uskladnění energie, například metodou vysokoteplotní elektrolýzy. Částečně se nám tak podařilo dohnat zpoždění, které jsme začátkem devadesátých let měli za západní Evropou, vzniklo tu několik pracovišť na vysoké úrovni. Stále ale v našem regionu naléhavě chybí strategické uchopení této perspektivní oblasti energetiky ze strany státu i průmyslu. Bez systematické podpory nám přitom hrozí, že zaspíme modernizaci celé energetiky, kterou Evropa dnes prochází,“ uvádí za HYTEP Aleš Doucek, místopředseda.

Proto Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) iniciovala spolupráci mezi čtyřmi visegrádskými zeměmi, ke které se připojilo také Rumunsko. Všechny tyto země spojuje právě to, že zatím nemají komplexní strategii pro využití obnovitelných zdrojů energie.

„Vodíkové technologie a palivové články pomáhají řešit dva palčivé problémy spojené s obnovitelnou energetikou – skladování energie a stabilizaci distribuční sítě. Na evropské úrovni je přístup k nim jasně definován strategickými dokumenty organizace Fuell Cell and Hydrogen Joint Undertaking (Společný podnik pro palivové články a vodík – FCH JU), která sdružuje Evropskou komisi, výzkumné instituce i zástupce průmyslu. Je nezbytné, aby z těchto dokumentů čerpaly i naše vlády, podniky a výzkumné instituce,“ doplňuje prof. Karel Bouzek a dodává, že FCH JU vedle strategických doporučení poskytuje také nemalé finanční prostředky na aplikovaný výzkum a vývoj.

Vedle HYTEP je v projektu „Posilování kompetencí ve vodíkových technologiích ve V4“ zastoupena Slovenská technologická univerzita v Bratislavě, Maďarská asociace pro vodík a palivové články, polský Energetický institut a rumunský Národní institut výzkumu a vývoje pro kryogeniku a izotopické technologie.

Projekt vyvrcholí v dubnu mezinárodní konferencí Hydrogen Days 2016 (www.hydrogendays.cz/2016), nad kterou již převzala záštitu například ministerstva průmyslu a obchodu, školství, životního prostředí či místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. Vedle zemí zapojených do projektu se jí účastní i zástupci Bulharska a Slovinska, stejně jako špičkoví odborníci z Německa, Francie nebo Velké Británie.

O České vodíkové technologické platformě
Česká vodíková technologická platforma (angl. HYTEP) sdružuje nejvýznamnější subjekty, které se v Česku věnují vývoji vodíkových technologií a jejich využití v praxi. Jejím cílem je podporovat a koordinovat další výzkum, úzce spolupracuje s partnery v Evropské unii i jinde ve světě. Mezi její členy patří jak vysoké školy a výzkumné instituce, tak komerční subjekty z oboru technologií a energetiky. www.hytep.cz

Kontakty pro média:
Karin Stehlík, , 266 17 2045

 

Visegrad FundProjekt „Posilování kompetencí ve vodíkových technologiích ve V4“ byl podpořen z prostředků Visegrádského fondu. www.visegradfund.org

 

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union