Německo přizvalo Čechy k rozvoji vodíkových technologií. Do Česka přijdou inovace i investice

Česká vodíková technologická platformaPraha, Berlín 8. června 2015 – Česká republika a Německo navázaly oficiální spolupráci v oboru vodíkových technologií a palivových článků. Jde o významný krok pro české výzkumné instituce i průmysl, jimž přinese přístup k pokročilým technologiím, spolupráci s německými firmami i investice z německého Národního inovačního programu. Česká republika je prvním z nových členských států EU, kterému byla spolupráce nabídnuta.

Minulý týden navštívila česká delegace (zástupci ministerstva životního prostředí, České vodíkové technologické platformy, Vítkovice Holding a sdružení DTSW) jednání a seminář německého Národního inovačního programu v Berlíně. Výsledkem je přizvání České republiky do mezivládní podpůrné skupiny pro rozvoj vodíkových technologií, kde se tak budeme po boku Švédska, Rakouska, Nizozemska, Anglie, Francie a Dánska podílet na rozvoji vodíkové infrastruktury v regionu.

„Pozvání považujeme za velký úspěch a příslib do budoucna. Německo sází na vodíkové technologie a palivové články jak v oblasti dopravy, tak v souvislosti s rozvojem obnovitelných zdrojů a pro nás tento krok znamená, že nezůstaneme stranou. V praxi může jít třeba o spolupráci na vybudování sítě čerpacích stanic na vodík na našem území, a to jak z hlediska financování, tak v odborné rovině,“ vysvětluje Karin Stehlík z České vodíkové technologické platformy.

Německý národní inovační program existuje od roku 2006 a má rozpočet 1,4 miliardy eur. Jeho cílem je připravit obor vodíkových technologií pro vstup na trh, členy je na 500 významných průmyslových subjektů včetně koncernů Dailmer, Volkswagen či BMW. Celkem získaly firmy 48 procent všech prostředků z programu na podporu jejich vývoje v oboru.

„Program ukázal, že spolupráce urychlí vznik sítě subdodavatelů, rozvoji lidských kapacit ve firmách či přípravu licencování nových technologií. Německo si je ale vědomé toho, že pro úspěšné zavedení technologií na trh je nezbytná mezinárodní spolupráce, aby například vodíková auta na cestě z Drážďan do Vídně mohla natankovat i v Česku,“ přibližuje ideu spolupráce Karin Stehlík.

Vedle automobilového průmyslu se vodík prosazuje i v oboru vysokozdvižných vozíků a především v oblasti akumulace energie.

V rámci programu spolupracovali výrobci kotlů Vaillant, Vissmann a Sulzer na vývoji kogeneračního zařízení pro domy Callux. Jeho inovativní myšlenka je v tom, že zařízení je sice v domě zákazníka, ale patří nadále poskytovateli a ten jej tím pádem může řídit a reagovat tak na potřeby sítě. Dalším příkladem využití vodíkových technologií jsou pomocné energetické jednotky (APU).

„Německá organizace přijala naši pozvánku do Prahy, kde se setká s českými aktéry v oboru. Věříme, že naše zapojení do vládní podpůrné skupiny nám přinese možnost spolupráce s německými firmami a institucemi, které jsou světovými lídry v oblasti vodíkových technologií. A v neposlední řadě také investice do vývoje a následně i výroby v České republice,“ přibližuje vyhlídky do budoucna Karin Stehlík.

O České vodíkové technologické platformě

Česká vodíková technologická platforma (angl. HYTEP) sdružuje hlavní subjekty, které se v Česku věnují vývoji vodíkových technologií a jejich využití v praxi. Jejím cílem je podporovat a koordinovat další výzkum, úzce spolupracuje s partnery v Evropské unii i jinde ve světě. Mezi jejich 12 členů patří jak vysoké školy a výzkumné instituce, tak komerční subjekty z oboru technologií a energetiky.

www.hytep.cz

Pro další informace kontaktujte:

Karin Stehlík, , +420 266 17 2045

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union