Přehled dotačních příležitostí 2024: VODÍK

Přehled dotačních příležitostí 2024: VODÍK

Pro podporu výroby vodíku byly vypsány následující výzvy:

Výzva RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou 

Tato výzva kombinuje výstavbu solárních elektráren s akumulací do vodíku (případně do baterií) s vlastní spotřebou elektřiny. Příjem žádostí začíná 1. 3. 2024. Přednostně budou podpořeny projekty v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji, které mají vyhrazenou alokaci do 0,5 miliardy CZK. 

Výzva RES+ č. 2/2024 – Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp

Tato výzva kombinuje výstavbu solárních elektráren s možnou akumulací do vodíku a baterií nad 1 MWp, a to jak u samostatných projektů, tak u sdružených projektů, které zahrnují více dílčích projektů s více než 1 předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy. Příjem žádostí začíná 15. 5. 2024. 

Pro podporu výstavby vodíkových plnicích a dobíjecích stanic byly vypsány následující výzvy:

Výzva č. 16 – Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 09 – infrastruktura pro alternativní paliva – podpora rozvoje vodíkových plnicích stanic podíl hlavní sítě TEN-T. Výzva je součástí Operačního programu Doprava, zahájení příjmu žádostí zatím nebylo zveřejněno.

Výzva č. 24 – Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 09 – infrastruktura pro alternativní paliva – podpora rozvoje vodíkových plnicích stanic v městských uzlech. Výzva je součástí Operačního programu Doprava, zahájení příjmu žádostí zatím nebylo zveřejněno.

Výzva č. 25 – Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 09 – infrastruktura pro alternativní paliva – podpora rozvoje ostatních vodíkových plnicích stanic. Výzva je součástí Operačního programu Doprava, zahájení příjmu žádostí zatím nebylo zveřejněno.

Výzva č. 106 a 107 – Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu – SC 6.1(PR a MRR). Obě výzvy jsou vypsány v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Jejich cílem je podpořit výstavbu plnicích a dobíjecích stanic pro veřejnou dopravu na území celé České republiky mimo hl. m. Prahy. Podpora je zaměřena na dopravce se smlouvou o veřejných službách v přepravě cestujících. Příjem žádostí bude zahájen 6. 2. 2024.

Výzva č. 108 IROP – Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu – SC 6.1 (ITI). Výzva podpoří výstavbu plnicích a dobíjecích stanic pro veřejnou dopravu na území metropolitních oblastí (Pražská, Brněnská, Ostravská) a aglomerací (Českobudějovická, Hradecko-pardubická, Jihlavská, Karlovarská, Liberecko-jablonecká, Mladoboleslavská, Olomoucká, Plzeňská, Ústecko-chomutovská a Zlínská). Podpora je zaměřena na dopravce se smlouvou o veřejných službách v přepravě cestujících. Příjem žádostí bude zahájen 4. 3. 2024.

 Pro podporu nákupu bezemisních vozidel byly vypsány následující výzvy:

Výzva č. 39 IROP – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu – SC 6.1. Tato výzva je součástí Integrovaného regionálního operačního programu a má podpořit nákup silničních nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu a drážní vozidla stejně jako výstavbu plnicích či dobíjecích stanic pro veřejnou dopravu Příjem žádostí byl zahájen v roce 2022, žádosti lze podávat až do konce roku 2027. 

Výzva: Záruka elektromobilita – I. výzva. Tato výzva je součástí Národního plánu obnovy. Jejím cílem je v režimu de minimis podpořit nákup bezemisních, tedy bateriových a vodíkových elektrických vozidel, a dobíjecí infrastrukturu. Začátek podávání žádostí jaro 2024.

Kromě uvedených výzev jsou v následujících letech předpokládána vypsání nebo vyhlášení dalších výzev. Konkrétně se jedná o výzvy v Programu GREENGAS (bude zaměřen na podporu výroby obnovitelného vodíku), v Programu TRANSPORT (zaměří se na podporu nákupu bezemisních vozidel a vybudování infrastruktury pro podnikatelské subjekty a veřejný sektor) a v Programu ENERG ETS (podpoří opatření pro zlepšení energetické účinnosti a snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě u zařízení vedených v rámci systému EU ETS).