01242019čt

Připojení k platformě

Přihláška ke stažení ZDE

Do platformy je možné přistoupit. Platforma uvítá nové členy, kteří:

 • Vyvíjejí nebo připravují aktivity v oblasti vývoje vodíkových technologií či vodíkového hospodářství, anebo se na něm finančně či personálně podílejí
 • Jsou právnickou osobou

 

Podmínky a benefity členství:

ŘÁDNÝ ČLEN

Řádný člen spolku má možnost ovlivňovat organizační strukturu a strategické řízení spolku. Statutární orgány spolku – představenstvo, viz. §10, resp. jeho členové, mohou být voleni pouze ze zástupců řádných členů spolku. O přijetí řádného člena rozhoduje představenstvo a následně schvaluje valná hromada Spolku na svém nejbližším zasedání.

 • má nárok na jeden hlas na valné hromadě
 • má přednostní přístup k neveřejným informacím, ke kterým má platforma přístup díky svým aktivitám a spolupráci s partnerskými subjekty a spolky
  • z oblasti vodíkových aktivit v zahraničí, novinek z orgánů Evropského společenství, dotační programy, výsledky studií a výzkumů, informace o výzvách
  • z veřejných a neveřejných zdrojů poskytnutých ostatními členy platformy
 • má možnost se zaštítit jménem platformy (po formálním schválení řídícím orgánem platformy) v komunikaci s úřady v rámci prosazování cílů a legislativních a pracovních požadavků členů
 • může využít kontaktů platformy pro vyhledání a zprostředkování partnerů pro projekty člena
 • má nárok na zvýhodněné podmínky a možnost prezentace a propagace člena na akcích (konference, seminář, workshop) pořádaných platformou
 • má nárok na uvedení člena se stručným popisem činnosti ve svých marketingových materiálech (tiskoviny, letáky, web, sociální sítě atd.) a oficiálních tiskových zprávách (cca 10x za rok)
 • má právo na publikaci projektů či novinek souvisejících s činností člena a zároveň aktivitami platformy na webovém portále platformy
 • má nárok na měsíční „členský newsletter“ se souhrnem aktivit platformy za dané období
 • přístup k podrobným informacím o aktivitách dalších subjektů v ČR, EU a ve světě
 • možnost účastnit se na společných projektech v oblasti vodíkových technologií (SF EU, MPO, MDČR, MŽP ...)
 • snadnou komunikaci se zainteresovanými organizacemi i jednotlivci
 • prestiž ze zapojení do Hi-tech oblasti (nejen Vývoje a Výzkumu)

 PŘIDRUŽENÝ ČLEN

 • Přidružený člen spolku je informován o výsledcích jednání valné hromady Spolku, může se jejího jednání účastnit s hlasem poradním. O přijetí přidruženého člena rozhoduje představenstvo a následně schvaluje valná hromada Spolku na svém nejbližším zasedání.

 


V případě zájmu nás prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře

 

Hydrogen Days 2019

Akce aktuální

27 1. 2019
29 1. 2019
FCH JU CALL 2019 - INFO DAY

January 29, 2019, Brussels (Belgium)

30 1. 2019
El-motion 8. Austrian Electric Mobility Congress

January 30 to 31, 2019, Vienna, Austria

06 2. 2019
Hydrogen & Fuel Cells Energy Summit

6-7 February 2019, Madrid, Spain

Facebook

členové platformy

ČVUT FS
ÚJV Řež a.s.
VŠCHT Praha
UNITED HYDROGEN, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Unipetrol
Pražská plynárenská, a.s.
Leancat s.r.o.
Český plynárenský svaz (ČPS)
GREEN REMEDY, s.r.o.
DEVINN – Development Innovation
Energy financial group (EFG)
Projekt ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 2020 je spolufinancován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.